Itago o i-unfollow ang mga Pin sa iyong home feed

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang iyong home feed ay pinaghalong mga Pin na Pinili para sa iyo at mga Pin na mula sa mga tao, paksa, at mga board na pina-follow mo. Maitatago mo ang mga indibiduwal na Pin mula sa iyong home feed o magagawang i-unfollow ang board, paksa, o account kung saan nanggaling ang Pin para tulungang maintindihan ng Pinterest ang mga uri ng Pin na gusto mong makita o ayaw mong makita. Kung magtatago ka ng isang Pin nang hindi sinasadya, pwede mong i-unhide ito.

Pwede mong alamin pa kung bakit nakakakita ka ng Pin sa iyong home feed. Sa kanang ibaba sa sulok ng Pin, i-click ang . Bibigyan ka ng dahilan kung bakit nakikita mo ang Pin at ang mga opsyon para itago ang Pin o i-unfollow ang board, paksa, o account kung saan hinango ang Pin.

Itago ang Pin o i-unfollow ang mga board, paksa, o mga account sa iyong home feed

 1. Mula sa iyong home feed, i-click ang sa kanang ibaba sa sulok ng Pin
 2. I-click ang Itago, Itigil makakakita ng mga Pin, I-unfollow o I-report ang Pin
  • Kung nagtatago ka ng isang Pin, pumili ng dahilan sa pagtatago ng Pin
 1. Mula sa iyong home feed, i-tap ang sa kanang ibaba sa sulok ng Pin
 2. I-click ang Itago, Itigil na makakita ng mga Pin, I-unfollow o I-report ang Pin
  • Kung magtatago ka ng isang Pin, pumili ng dahilan sa pagtatago ng Pin
 1. Mula sa iyong home feed, i-tap ang sa kanang ibaba sa sulok ng Pin
 2. I-click ang Itago, S-Itigil makakakita ng mga Pin, I-unfollow o I-report ang Pin
  • Kung nagtatago ka ng isang Pin, pumili ng dahilan sa pagtatago ng Pin

I-unhide ang isang Pin o i-unfollow ang mga board, paksa, o mga account sa iyong home feed

Kung magtatago ka ng isang Pin nang hindi sinasadya, i-click ang I-undo para makita ulit ang Pin na ito sa iyong home feed.

Kung ia-unfollow mo ang isang board, paksa, o account nang hindi sinasadya, i-click ang I-follow ulit para makita ulit ang Pin na ito sa iyong home feed.

Kung magtatago ka ng isang Pin nang hindi sinasadya, i-tap ang I-undo para makita ulit ang Pin na ito sa iyong home feed.

Kung ia-unfollow mo ang isang board, paksa, o account nang hindi sinasadya, i-tap ang I-follow ulit para makita ulit ang Pin na ito sa iyong home feed.

Kung magtatago ka ng isang Pin nang hindi sinasadya, i-tap ang I-undo para makita ulit ang Pin na ito sa iyong home feed.

Ia-unfollow mo ang board, paksa, o account nang hindi sinasadya, i-tap ang I-follow ulit para makita ulit ang Pin na ito sa iyong home feed.

Para i-edit ang lahat ng iyong rekomendasyon sa isang pagkakataon, pwede mong ayusin ang iyong home feed para i-off ang mga rekomendasyon na gusto mong makita o ayaw mong makita.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami