Itago o i-unhide ang mga Pin sa iyong home feed

Ang iyong home feed ay halo ng Mga Pin na Pinili para sa iyo at mga Pin na mula sa mga tao, mga paksa at board na pina-follow mo. Puwede mong itago ang mga indibiduwal na Pin mula sa iyong home feed o i-unfollow ang board, paksa o account na pinanggalingan ng Pin. Tinutulungan nito ang Pinterest na maintindihan ang mga uri ng mga Pin na gusto mo o ayaw mong makita. Kung itatago mo ang Pin nang hindi sinasadya, puwede mo itong i-unhide.

Para alamin pa kung bakit nakakakita ka ng Pin sa iyong home feed, i-click ang ellipsis na icon sa kanang ibaba sa sulok ng Pin. Bibigyan ka ng dahilan kung bakit nakikita mo ang Pin.

Para i-edit ang lahat ng iyong rekomendasyon nang sabay-sabay, puwede mong ayusin ang iyong home feed para i-on o i-off ang mga rekomendasyon na gusto mo o ayaw mong makita.

Itago ang Pin sa iyong home feed

I-unhide ang Pin sa iyong home feed

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami