Itago ang Pin sa iyong home feed

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang iyong home feed ay halo ng mga Pin na pinili para sa iyo at mga Pin na mula sa mga tao, paksa, at mga board na pina-follow mo. Maaari mong itago ang indibiduwal na mga Pin mula sa iyong home feed para tulungan maintindihan ng Pinterest ang mga uri ng mga Pin na gusto mong makita. Kung nagtatago ka ng isang Pin sa aksidente, maaari mong i-unhide ito.

Itago ang Pin

  1. Mula sa iyong home feed, i-click ang   sa kanang itaas sa sulok ng Pin
  2. I-click ang Itago
  1. Mula sa iyong home feed, i-tap ang  sa kanang itaas sa sulok ng Pin
  2. I-tap ang  Itago
  1. Mula sa iyong home feed, i-tap ang  sa kanang itaas sa sulok ng Pin
  2. I-tap ang Itago

I-unhide ang Pin

Kung aksidente kang nagtago ng isang Pin, pindutin ang Undoupang makita muli ang Pin na ito sa iyong feed.

Kung aksidente kang nagtago ng isang Pin, pindutin ang Undoupang makita muli ang Pin na ito sa iyong feed.

Kung aksidente kang nagtago ng isang Pin, pindutin ang Undoupang makita muli ang Pin na ito sa iyong feed.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami