Itago o i-unfollow ang mga Pin sa iyong home feed

Ang iyong home feed ay pinaghalong mga Pin na Pinili para sa iyo at mga Pin na mula sa mga tao, paksa, at mga board na pina-follow mo. Maitatago mo ang mga indibiduwal na Pin mula sa iyong home feed o magagawang i-unfollow ang board, paksa, o account kung saan nanggaling ang Pin para tulungang maintindihan ng Pinterest ang mga uri ng Pin na gusto mong makita o ayaw mong makita. Kung magtatago ka ng isang Pin nang hindi sinasadya, pwede mong i-unhide ito.

Pwede mong alamin pa kung bakit nakakakita ka ng Pin sa iyong home feed. Sa kanang ibaba sa sulok ng Pin, i-click ang . Bibigyan ka ng dahilan kung bakit nakikita mo ang Pin at ang mga opsyon para itago ang Pin o i-unfollow ang board, paksa, o account kung saan hinango ang Pin.

Itago ang Pin o i-unfollow ang mga board, paksa, o mga account sa iyong home feed

I-unhide ang isang Pin o i-unfollow ang mga board, paksa, o mga account sa iyong home feed

Para i-edit ang lahat ng iyong rekomendasyon sa isang pagkakataon, pwede mong ayusin ang iyong home feed para i-off ang mga rekomendasyon na gusto mong makita o ayaw mong makita.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami