Mga limitasyon para sa mga Pin, board at pag-follow

Para panatilihing gumagana nang maayos ang Pinterest, may limitasyon sa kabuuang bilang ng mga Pin, board at mga pag-follow na maaari naming i-store para sa mga personal na account.

Maaari kang magkaroon nang hanggang:

  • 500 board, kabilang ang mga sikretong board at mga board ng grupo na hindi mo ginawa
  • 200,000 Pin, kabilang ang mag sikretong Pin at ang iyong mga Pin sa mga board ng grupo
  • 50,000 pag-follow, kabilang ang mga paksa, board at mga tao

Kung makakakuha ka ng error na naabot mo na ang limitasyon, subukang i-delete ang ilang Pin o board o i-unfollow ang mga tao. Makakagawa ka rin ng bagong account gamit ang ibang email address.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami