Mga limitasyon para sa mga Pin, board at pag-follow

Para panatilihing gumagana nang maayos ang Pinterest, mayroong limitasyon sa kabuuang bilang ng Pin, board at mag pag-follow na maaari naming i-store para sa mga account.

Maaari kang magkaroon nang hanggang:

  • 2,000 board, kabilang ang mga sikretong board at mga board ng grupo na hindi mo ginawa
  • 200,000 Pin, kasama ang mga sikretong Pin at ang iyong mga Pin sa mga board ng grupo para sa mga personal na account
  • 50,000 pag-follow ng user

Kung fina-follow mo na ang 50,000 tao, maaari mo lang patuloy na i-follow ang mga taong nagfa-follow na sa iyo. Walang limitasyon sa kung ilang tao ang puwedeng mag-follow sa iyo.

Kung makakakuha ka ng error na naabot mo na ang limitasyon, subukang i-delete ang ilang Pin o board o i-unfollow ang mga tao.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami