Mag-log in gamit ang Facebook, Google, o Apple

Kumonekta  sa Pinterest para mahanap ang iyong mga kaibigan, madaling mag-log in gamit ang Facebook, Google, o Apple at i-back up ang iyong account kung sakaling malimutan mo ang iyong email or password.

Maaari mo lang i-link ang personal na Facebook profile sa isang Pinterest account. Hindi mo mali-link o hindi ka makakapag-log in gamit ang isang page ng negosyo ng Facebook.

Maaari naming tanungin kung gusto mong i-upload ang iyong mga contact. Kung bibigyan mo kami ng pahintulot, iso-store namin ang mga pangalan, apelyido, at email address ng iyong mga contact mula sa address book sa iyong device. Hindi namin gagamitin ang mga contact na ito para sa anumang iba pang layunin maliban kung para tulungan kang makipag-ugnayan sa mga tao sa listahang iyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami