Mag-log in gamit ang Facebook o Google

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ikonekta ang iyong mga social network sa Pinterest para mahanap ang mga kaibigan mo, madaling mag-log in gamit ang Facebook o Google, at i-back up ang iyong account sakaling makalimutan mo ang iyong email o password.

 1. I-click ang sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 2. I-click ang I-edit ang mga setting
 3. I-click ang Mga setting ng account sa kaliwang gilid ng screen
 4. Sa mga opsyon para sa Pag-log in, i-off ang switch sa tabi ng Facebook o Google
 5. Kapag na-prompt, bigyan ng access ang Pinterest sa iyong account
 6. I-click ang Tapos na
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang I-edit ang mga setting
 3. Mag-scroll pababa sa seksyong "Mga social network"
 4. I-toggle ang switch sa tabi ng Facebook o Google+
 5. Kapag na-prompt, bigyan ng access ang Pinterest sa iyong account

Awtomatikong ise-save ang iyong mga pagbabago.

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang sa kanang itaas sa sulok para buksan ang iyong menu
 2. I-tap ang Mga setting ng account
 3. I-tap ang Mga opsyon sa pag-log in
 4. I-off ang switch sa tabi ng Facebook o Google
 5. Kapag na-prompt, bigyan ng access ang Pinterest sa iyong account

Awtomatikong ise-save ang iyong mga pagbabago.

Tandaan na maaari mo lang i-link ang isang personal na Facebook profile sa isang Pinterest account. Hindi ka makakapag-link o makakapag-log in gamit ang isang business page sa Facebook.

Maaari naming tanungin kung gusto mong i-upload ang iyong mga contact. Kung bibigyan mo kami ng pahintulot, ii-store namin ang mga pangalan, apelyido at mga email address ng iyong mga contact mula sa address book na nasa mobile device mo. Hindi namin gagamitin ang mga contact na ito para sa anumang iba pang layunin maliban sa para mapabilis ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao na nasa listahang iyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami