I-merge ang mga account

Hindi mo maaaring i-merge ang iyong mga Pinterest account. Kung mayroon kang mahigit na isang account maaari mong panatilihin ang parehong account, o pumili ng isang pananatilihin at i-deactivate ang anumang iba pa.

Ang bawat email address ay maaari lang ikonekta sa isang Pinterest account sa isang pagkakataon, at ang pag-deactivate sa isang account ay hindi magbabakante ng space sa email para gamitin sa isa pang account. Kung gusto mong magbakante ng space sa email address sa isang account, isara ang account o  baguhin ang email address na konektado sa iyong account sa mga setting mo. Kapag binago mo ang email address, pwede mong i-deactivate ang account at gamitin ang iyong orihinal na email address sa isa pang account.

Kung hindi mo ma-access ang orihinal mong account, mahahanap mo pa rin ito sa Pinterest at makakapag-save ka pa rin ng mga Pin mula sa iyong orihinal na account papunta sa bago mong account. Walang paraan para sabay-sabay na maglipat ng maraming Pin sa pagitan ng mga account, pero maaari mong isa-isang i-save ang bawat Pin.