I-merge ang mga account

Sa ngayon, hindi mo puwedeng i-merge ang iyong mga Pinterest account. Kung mayroon kang mas mahigit sa isang account, puwede mong magkahiwalay na panatilihin ang parehong account at magpalipat-lipat sa mga ito, o pumili ng isang hindi aalisin, at i-deactivate o isara ang natitirang account. Kung ide-deactivate o isara ang isang account, ang account lang na nakakonekta sa email na iyon ang maaapektuhan. Mananatiling bukas ang lahat ng iba pang account.

Magbakante ng email address

Ang bawat email address ay maaari lang ikonekta sa isang Pinterest account sa isang pagkakataon. Kung pansamantala mong ide-deactivate ang isang Pinterest account, hindi nito mababakante ang email para gumamit ng ibang account.

Kung gusto mong magbakante ng email address sa isang account, puwede mong:

Ilipat ang mga Pin sa mga account

Sa ngayon, walang paraan para ilipat ang maraming Pin sa mga account. Kung gusto mong ilipat ang mga Pin mula sa isang account papunta sa ibang account, puwede mong i-save ang bawa't Pin mula sa iyong orihinal na account papunta sa iyong bagong account.