Nawawalang mga Pin o board

Kung nawawala ang lahat ng iyong Pin at board o iba ang hitsura nito, maaaring hindi mo sinasadyang gumawa ng pangalawang account. Para makabalik sa iyong orihinal na account, basahin ang article na ito.

Kung nawawala ang isa sa iyong mga Pin o board, maaaring na-delete ito nang hindi sinasadya. Sa kasamaang-palad, hindi namin maibabalik ang mga board na na-delete na. Ang pinakamagandang magagawa sa ganitong pangyayari ay hanapin sa Google ang iyong username sa Pinterest at ang pangalan ng board o Pin na nawawala sa iyo para makita kung mayroong na-cache na kopya.

Kung nawawala ang isang board ng grupo, maaaring hindi mo sinasadyang umalis sa board o inalis ito ng gumawa ng board. Kung hindi mo sinasadyang umalis sa board ng grupo, hilingin sa may-ari na imbitahan ka para makabalik sa board o hilingin na sumali sa board.

Kung nawawala ang ilan sa iyong mga Pin o board, maaaring inalis namin ang nilalaman na lumalabag sa aming patakaran sa katanggap-tanggap na paggamit. Para alamin pa kung ano ang pinapayagan at hindi namin pinapayagan sa Pinterest, basahin ang aming Mga alituntunin ng komunidad.