Nawawalang mga Pin o board

Kung nawawala o iba ang hitsura ng lahat ng iyong Pin at board, maaaring hindi mo sinasadyang gumawa ng pangalawang account .

Kung ang isa sa mga Pin o board mo ay nawawala, posibleng hindi ito sinasadyang na-delete. Sa kasamaang-palad, hindi namin maibabalik ang mga board na na-delete na. Ang pinakamagandang magagawa sa ganitong pangyayari ay hanapin sa Google ang iyong username sa Pinterest at ang pangalan ng board o Pin na nawawala sa iyo para makita kung mayroong na-cache na kopya.

Kung nawawala ang board ng isang grupo, maaaring nakaalis kang hindi sadya sa board o inalis ito ng gumawa ng board. Kung nakaalis kang hindi sadya sa board ng isang grupo, hilingin sa may-ari na imbitahan kang muli sa board.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami