Hindi nakakatanggap ng mga email mula sa Pinterest

Kung hindi ka nakakatanggap ng mga email mula sa Pinterest, tingnan ang folder ng iyong spam. Itinigil namin ang pagpapadala sa iyo ng mga email kung mamarkahan mong spam ang email na matatanggap mo mula sa amin, o kung nagba-bounce ang mga email na ipapadala namin sa iyo.

Kung hindi mo pa rin makita ang aming mga email, subukan ang mga tip na ito:

  • Maghanap sa iyong inbox ng mga email mula sa Pinterest.
  • Kung gagamit ka ng Gmail, tingnan ang Social na folder.
  • Tingnan ang iyong email mula sa web (mula mismo sa Gmail, Yahoo!, atbp.), sa halip na sa isang email client (tulad ng Outlook o Thunderbird).
  • Tiyaking tinitingnan mo kung nakakonekta ang email address sa iyong Pinterest account—kung kailangan mo ng hint, tingnan ang email address mo sa Mga setting ng account sa Pinterest sa Mga Setting.
  • I-edit ang iyong mga notification sa email sa Mga setting ng account mo sa Mga Notification. Puwede mong piliin kung anong mga uri ng mga notification sa email ang matatanggap (Aktibidad, mga paghahanap sa Board at mga paksa, Pin picks, Social, Iba pa). 
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami