Ayusin ang iyong mga board

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ayusin ang iyong mga board sa profile mo sa paraan na akma para sa iyo. Awtomatikong ayusin ang mga ito o i-drag at i-drop para isa-isang ayusin sa web.

Awtomatikong ayusin ang mga board

 1. Mula sa Pinterest, buksan ang iyong profile
 2. I-click ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Para buksan ang menu sa pag-aayos ng board, i-click ang  
  • Ang Huling na-save sa ay aayusin ang iyong mga board para unang ipakita ang iyong mga pinaka-kamailang na-save
  • Aayusin ng A hanggang Z ang iyong mga board ayon sa alpabeto
  • Ang Pinakabago ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinabagong board
  • Ang Pinakaluma ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinakalumang board

Isa-isang ayusin ang mga board

 1. Mula sa Pinterest, buksan ang iyong profile
 2. I-click ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Mag-click sa board at i-drag ito sa puting space sa pagitan ng dalawang iba pang board (anumang board na nasa paligid nito ay lilipat para maglaan ng space)
 4. Kung may babala, i-click ang tanggalin ang nakaraang pag-customize

Awtomatikong ayusin ang mga board

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 2. Para buksan ang menu sa pag-aayos ng board, i-tap ang  
 3. Pumili ng opsyon sa pag-aayos mula sa menu
  • Ang Huling na-save sa ay aayusin ang iyong mga board para unang ipakita ang iyong mga pinaka-kamailang na-save
  • Aayusin ng A hanggang Z ang iyong mga board ayon sa alpabeto
  • Ang Pinakabago ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinabagong board
  • Ang Pinakaluma ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinakalumang board

Awtomatikong ayusin ang mga board

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 2. Para buksan ang menu sa pag-aayos ng board, i-tap ang  
 3. Pumili ng opsyon sa pag-aayos mula sa menu
  • Ang Huling na-save sa ay aayusin ang iyong mga board para unang ipakita ang iyong mga pinaka-kamailang na-save
  • Aayusin ng A hanggang Z ang iyong mga board ayon sa alpabeto
  • Ang Pinakabago ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinabagong board
  • Ang Pinakaluma ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinakalumang board

Isa-isang ayusin ang mga board

  Ang ilang tao ay nagre-report ng problema sa nawawalang "Ilipat" "Kopyahin" o "I-merge" na mga button. Pinagsusumikapan naming maayos ito.

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 2. Pindutin nang matagal ang isa sa iyong mga board
 3. Piliin ang icon na arrow
 4. I-drag ang i-drop ang mga board para ayusin sila
 5. I-tap ang Tapos na

 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami