Ayusin ang iyong mga board

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ayusin ang iyong mga board sa profile mo sa paraan na akma para sa iyo. Awtomatikong ayusin ang mga ito o i-drag at i-drop para isa-isang ayusin sa web.

Awtomatikong ayusin ang mga board

 1. Mula sa Pinterest, buksan ang iyong profile
 2. I-click ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Para buksan ang menu sa pag-aayos ng board, i-click ang
  • Ang Huling na-save sa ay aayusin ang iyong mga board para unang ipakita ang iyong mga pinaka-kamailang na-save
  • Aayusin ng A hanggang Z ang iyong mga board ayon sa alpabeto
  • Ang Pinakabago ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinabagong board
  • Ang Pinakaluma ay mag-aayos nang ayon sa petsa kung kailan ginawa ang board, unang ipapakita ang pinakalumang board

Isa-isang ayusin ang mga board

 1. Mula sa Pinterest, buksan ang iyong profile
 2. I-click ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Mag-click sa board at i-drag ito sa puting space sa pagitan ng dalawang iba pang board (anumang board na nasa paligid nito ay lilipat para maglaan ng space)
 4. Kung may babala, i-click ang tanggalin ang nakaraang pag-customize

Awtomatikong ayusin ang mga board

 1. I-tap ang iyong litrato sa profile para pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Dahan-dahang mag-swipe pababa hanggang sa lumabas ang bar sa paghahanap
 4. Para buksan ang menu sa pag-aayos ng board, i-tap ang icon ng filter
 5. Pumili ng opsyon sa pag-aayos mula sa menu
  • Ang Huling na-save sa ay aayusin ang iyong mga board para unang ipakita ang iyong mga pinaka-kamailang na-save
  • Aayusin ng A hanggang Z ang iyong mga board ayon sa alpabeto

Isa-isang ayusin ang mga board

 1. I-tap ang iyong litrato sa profile para pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Pindutin nang matagal ang isa sa iyong mga board
 4. Piliin ang icon na pataas na arrowang icon na pababang arrow
 5. I-drag ang i-drop ang mga board para ayusin sila
 6. I-tap ang Tapos na

Awtomatikong ayusin ang mga board

 1. I-tap ang iyong litrato sa profile para pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Dahan-dahang mag-swipe pababa hanggang sa lumabas ang bar sa paghahanap
 4. Para buksan ang menu sa pag-aayos ng board, i-tap ang icon ng filter
 5. Pumili ng opsyon sa pag-aayos mula sa menu
  • Aayusin ng A hanggang Z ang iyong mga board ayon sa alpabeto
  • I-drag at i-drop para ilipat ang iyong mga board nang pataas o pababa
  • Ang Huling na-save sa ay aayusin ang iyong mga board para unang ipakita ang iyong mga pinaka-kamailang na-save

Isa-isang ayusin ang mga board

Inire-report ng ilang tao ang problema sa nawawalang "Ilipat", "Kopyahin", o "I-merge" na mga button. Nagsusumikap kaming ayusin ito.

 1. I-tap ang iyong litrato sa profile para pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang Mga Board para makita ang iyong mga board
 3. Pindutin nang matagal ang isa sa iyong mga board
 4. Piliin ang icon na pataas na arrowang icon na pababang arrow
 5. I-drag ang i-drop ang mga board para ayusin sila
 6. I-tap ang Tapos na
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami