Pag-personalize at data

Gusto ka namin bigyan ng pinaka-interesanteng content kapag gumagamit ka ng Pinterest. Minsan gumagamit kami ng impormasyon mula sa mga feature ng site ng Pinterest tulad ng button na I-save para gawin ito. Kung pinapayagan ng iyong mga setting, minsan pinapayagan namin ang partikular na mga service provider na kolektahin at gamitin ang impormasyon sa Pinterest para gumawa ng Mga Naka-personalize na Ad. Sa bawat kaso, mapipili mo kung gagamitin namin ang impormasyon para i-customize ang Pinterest para sa iyo sa pamamagitan ng pagpunta sa mga setting ng iyong account.

Button na I-save at mga feature ng site

Kung pupunta ka sa isang site na mayroong button na I-save o ang Pinterest widget, maaaring gamitin ng Pinterest ang impormasyon tungkol sa pagbisitang iyon para i-customize ang iyong karanasan pabalik sa Pinterest. Halimbawa, kung pinuntahan mo kamakailan ang maraming website na nagbebenta ng camping gear at pini-feature nito ang Button na I-save ng Pinterest, maaari kaming magpakita sa iyo ng mga Pin mula sa mga website na pinuntahan mo, higit pang mga Pin na may kaugnayan sa labas o Mga Pino-promote na Pin para sa hiking gear.

Paano ito gumagana

Kapag pumunta ka sa isang site na konektado sa Pinterest, gumagamit ang Pinterest ng cookie para tandaan ang pagpuntang iyon. Ang cookie ay isang napakaliit na file na awtomatikong idinaragdag sa iyong browser.

Sa susunod na mag-log in ka sa Pinterest, binabasa ng Pinterest ang cookie at ginagamit ang impormasyon para i-personalize ang iyong karanasan. Kung hindi ka naka-log in o hindi ka pa nakapag-sign up, pwede ring gamitin ng Pinterest ang cookies para i-customize ang iyong karanasan sa pag-sign up at sisimulan ka sa bagay na baka magustuhan mong i-follow.

Dine-delete ng Pinterest ang data na ito pagkatapos ng 30 araw.

I-off ang pag-personalize

Kung ayaw mong gamitin ng Pinterest ang mga ginagawa mo sa labas ng Pinterest para i-personalize ang paggamit mo ng site, narito ang ilang bagay na puwede mong gawin:

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami