Mga Pin na pinili para sa iyo

Ang mga Pin na pinili para sa iyo ay mga Pin na inirerekomenda namin batay sa mga ginagawa mong mga board, mga Pin na sini-save mo, at mga bagay na hinahanap mo sa Pinterest.

Ang iyong home feed ay halo ng mga Pin na pinili para sa iyo at mga Pin na mula sa mga tao, paksa, at mga board na pina-follow mo. Kung mas gugustuhin mong makita lang ang mga Pin mula sa mga tao, board, at paksa na pina-follow mo, tingnan ang iyong tab para sa Pina-follow.

Maaari mong itago ang indibiduwal na mga Pin na Pinili para sa iyo para tulungang maintindihan ng Pinterest ang mga uri ng mga Pin na gusto mong makita.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami