Gumawa ng mga Pincode

Ang mga Pincode ay mga espesyal na code na magagawa mo para ibahagi ang iyong profile sa Pinterest sa tunay na mundo. Kapag may nakakita ng iyong Pincode, gagamitin nila ang Pinterest Lens para i-scan ito. Puwede kang mag-set up ng Pincode para dalhin ang mga tao sa iyong profile o sa alinman sa mga board mo.

Ang mga Pincode na naka-link sa iyong profile o mga board ay puwedeng gawin sa desktop mo o sa Pinterest app. Kapag nagawa na ang iyong Pincode, i-save at ibahagi ito para mahanap ka ng mga tao at ang iyong mga ideya sa Pinterest.

Ibahagi ang Pincode

Puwede mong ibahagi ang iyong Pincode saan mo man gusto. Kapag ipinapakita ang iyong Pincode, ang bilog na bahagi ng Pincode ay dapat hindi bababa sa 1.5 pulgada ang diameter para ma-scan ito. Kung ipi-print mo ang Pincode sa aktwal na bagay, i-print ang Pincode sa flat na ibabaw para madaling mabasa ang Pincode.

Tiyakin na mayroon kang mga karapatan sa larawan para sa iyong Pincode, gaya ng sa anumang iba pang Pin na ginagawa mo sa Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami