Mga Pincode

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang mga Pincode ay mga espesyal na code na magagawa mo para ibahagi ang iyong Pinterest profile sa mundo. Kapag may nakakita ng iyong Pincode, gagamit sila ng Pinterest Lens para i-scan ito. Kung mayroon kang personal na account, maaari kang mag-set up ng Pincode para i-redirect ang mga tao sa iyong profile. Kung mayroon kang business account, maaari kang mag-set up ng Pincode para i-redirect ang mga tao sa iyong profile o anumang board.

Ang mga Pincode ay maaaring gawin sa iyong desktop browser o sa Pinterest app. I-save ang Pincode at ibahagi ito para mahanap ka ng mga tao at ang iyong mga ideya sa Pinterest.

Gumawa ng Pincode para sa iyong profile

 1. Pumunta sa profile mo
 2. I-click sa iyong litrato sa profile
 3. I-click ang I-download ang Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board

Available lang sa mga business account

 1. Mag-click sa isang board
 2. I-click ang Pincode button
 3. I-click ang Baguhin ang Larawan para baguhin ang larawan ng Pincode o i-click ang I-download ang Pincode

Gumawa ng Pincode para sa iyong profile

 1. Pumunta sa profile mo
 2. Mag-tap sa iyong litrato sa profile
 3. Piliin ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board

Available lang sa mga business account

 1. I-tap sa isang board
 2. I-tap ang Pincode button
 3. Piliin ang  Baguhin ang Larawan para baguhin ang larawan ng Pincode o i-tap ang  I-download ang Pincode para i-download ang Pincode

Gumawa ng Pincode para sa iyong profile

 1. Pumunta sa profile mo
 2. Mag-tap sa iyong litrato sa profile
 3. Piliin ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board

Available lang sa mga business account

 1. I-tap sa isang board
 2. I-tap ang Pincode button
 3. Piliin ang  Baguhin ang Larawan para baguhin ang larawan ng Pincode o i-tap ang  I-download ang Pincode para i-download ang Pincode

Ibahagi ang Pincode

Kapag ipinapakita ang iyong Pincode, ang bilog na bahagi ng Pincode ay dapat nasa 1.5 pulgada ang diyametro para ma-scan ng maayos. Kung magpi-print ka ng Pincode sa isang aktwal na bagay, gugustuhin mong i-print ang Pincode sa flat na ibabaw para madali itong basahin.

Tiyakin na mayroon kang mga karapatan sa larawan para sa iyong Pincode, gaya ng sa anumang iba pang Pin na ginagawa mo sa Pinterest.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami