Mga Pincode

Ang mga Pincode ay mga espesyal na code na puwede mong gawin para ibahagi ang iyong Pinterest profile sa tunay na mundo. Kapag mayroong nakakita ng iyong Pincode, gagamitin nila ang Pinterest Lens para ma-scan ito. Puwede kang mag-set up ng Pincode para dalhin ang mga tao sa iyong profile o sa anumang board.

Ang mga Pincode na naka-link sa iyong profile ay puwedeng gawin sa desktop mo o sa Pinterest app. Ang mga Pincode na naka-link sa iyong mga board ay puwede lang gawin sa desktop mo. Kapag nagawa na, i-save ang Pincode at ibahagi ito para mahanap ka ng mga tao at ang iyong mga ideya sa Pinterest

Gumawa ng Pincode para sa iyong personal na account o account ng negosyo

 1. Mula sa iyong desktop, pumunta sa profile mo
 2. I-click sa iyong litrato sa profile
 3. I-click ang I-download ang Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board sa iyong personal na account

 1. Mula sa iyong desktop, mag-click sa isang board
 2. I-click  sa itaas ng board
 3. I-click ang Pincode 
 4. I-click ang I-download ang Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board sa iyong account ng negosyo

 1. Mula sa iyong desktop, mag-click sa isang board
 2. I-click ang icon ng Pincode sa tabi ng [icon para magpadala]
 3. I-click Baguhin ang larawan kung gusto mong baguhin ang larawan ng Pincode 
 4. I-click ang I-download ang Pincode

Gumawa ng Pincode para sa iyong personal na account

 1. Pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang iyong litrato sa profile sa kaliwang itaas
 3. I-tap ang mas malaking bersyon ng iyong litrato sa profile
 4. I-tap ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa iyong account ng negosyo

 1. Pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang iyong litrato sa profile 
 3. I-tap ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board para sa iyong personal na account o account ng negosyo

 1. I-tap sa isang board
 2. I-tap ang icon na ellipsis
 3. I-tap ang Ibahagi
 4. I-tap ang Pincode
 5. I-tap ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa iyong personal na account

 1. Pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang iyong litrato sa profile sa kaliwang itaas
 3. I-tap ang mas malaking bersyon ng iyong litrato sa profile
 4. I-tap ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa iyong account ng negosyo

 1. Pumunta sa profile mo
 2. I-tap ang iyong litrato sa profile
 3. I-tap ang Gumawa ng Pincode

Gumawa ng Pincode para sa isang board

Available sa mga account ng negosyo lang

 1. I-tap sa isang board
 2. I-tap ang icon na ellipsis
 3. I-tap ang Ibahagi
 4. I-tap ang Pincode
 5. I-tap ang Gumawa ng Pincode

Ibahagi ang Pincode

Puwede mong ibahagi ang iyong Pincode kahit saan mo gusto Kapag ipinapakita ang iyong Pincode, ang bilog na bahagi ng Pincode ay dapat hindi bababa sa 1.5 pulgada ang diameter para ma-scan ito. Kung ipi-print mo ang Pincode sa aktwal na bagay, i-print ang Pincode sa flat na ibabaw para madaling mabasa ang Pincode.

Tiyaking mayroon kang mga karapatan sa larawan para sa iyong Pincode, gaya ng sa anumang iba pang Pin na gagawin mo sa Pinterest

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami