Mga Pino-promote na Pin

Ang mga pino-promote na Pin ay binabayaran ng mga negosyo para i-promote. Lumalabas ang mga ito kung saan madalas na mapapansin ng mga tao. Ang mga pino-promote na Pin na nakikita mo ay batay sa iyong aktibidad sa site ng advertiser o sa Pinterest.

Kung makakakita ka ng Mga Pino-promote na Pin at hindi ka interesado, maaari mo itong itago. Ginagamit ng Pinterest ang iyong feedback para masiguro na makakakita ka ng mas interesadong Mga Pino-promote na Pin sa susunod.

Kung ayaw mong makakita ng Mga Pino-promote na Pin mula sa partikular na advertiser, maaari mong i-block ang Pinterest profile ng advertiser. Maaari mong i-block ang hanggang 1,000 advertiser.

Habang hindi mo maaaring tuluyang i-off ang Mga Pino-promote na Pin, maaari mong limitahan ang mga uri ng impormasyon na ginagamit namin para piliin kung aling Mga Pino-promote na Pin ang makikita mo.

Iba Pang Article
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami