Mag-report ng nagpapakita ng karahasan

Hindi pinapayagan ng Pinterest ang pagbabahagi ng mga marahas na Pin sa iba o para sa personal na paglilibang. Kung makakakita ka ng katulad nito sa Pinterest, i-report ito sa amin .

Ang pagtaas ng kamalayan o interes sa kasaysayan ay maaaring mga lehitimong dahilan para mag-save ng marahas na larawan. Ang ganitong mga pangyayari ay hindi lumalabag sa aming patakaran, pero hindi lahat ng tao ay kumportable na makita ang karahasan. Maaari naming hindi gaanong ipakita ang ganitong nilalaman sa mga lugar kung saan hindi ito inaasahang makita.

Tandaan na ang iyong home feed ay puno ng Pin mula sa mga bagay na pina-follow mo at mga Pin na pinili para sa iyo. Kung ayaw mong makita ang partikular na mga Pin sa iyong home feed, maaari mong i-unfollow ang mga tao, board o paksang iyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami