Mag-report ng paghuhubad

Ang sining, edukasyon tungkol sa ligtas na pakikipagtalik o pagtataguyod, at mga pampulitikang protesta ay mga lehitimong dahilan para mag-save ng paghuhubad at iba pang mature na nilalaman. Hindi namin pinapayagan ang mga mature na larawan na ipunin bilang pornograpikong materyal. Kung makakakita kang malaswang Pin, i-report ito sa amin .

Tandaan na ang iyong home feed ay puno ng Pin mula sa mga bagay na pina-follow mo at mga Pin na pinili para sa iyo. Kung ayaw mong makita ang ilang mga Pin sa iyong home feed, maaari mong i-unfollow ang mga tao, board o paksang iyon. Maaari mong i-block ang mga tao para pigilan silang i-follow ka o makipag-ugnayan sa iyong mga Pin.

Maaari mong alamin pa kung ano ang pinapayagan sa Pinterest sa pagbasa ng aming Patakaran sa Tinatanggap na Paggamit

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami