I-report ang isang bagay sa Pinterest

Kung may makikita kang Pin na lumalabag sa aming Patakaran sa Tinatanggap na Paggamit, maaari mo itong i-report sa amin nang anonymous. Susuriin namin ang iyong report at gagawa ng aksyon kung may makikita kaming hindi katanggap-tanggap. Para hindi makita ang lahat ng Pin ng isang tao, o para pigilan ang isang tao mula sa pag-follow sa iyo, i-block ang kanyang profile.

I-report ang isang Pin

 1. Mag-click sa Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-click ang sa itaas ng Pin
 3. I-click ang I-report ang Pin
 4. Piliin ang iyong dahilan para sa pag-report, pagkatapos ay i-click ang Susunod
 5. I-click ang Tapos na
 1. I-tap ang Pin para buksan ito
 2. I-tap sa kaliwang itaas sa itaas ng Pin
 3. I-tap ang I-report ang Pin
 4. Piliin ang iyong dahilan sa pag-report
 1. Mag-tap sa Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-tap sa kanang ibaba ng Pin
 3. I-tap ang I-report ang Pin
 4. Piliin ang iyong dahilan para sa pag-report

I-report ang isang komento

 1. Mag-click sa Pin
 2. I-click ang sa kanan ng komento
 3. I-click ang I-report
 4. Piliin ang dahilan para sa iyong report at i-click ang I-report ang mensahe
 1. I-tap ang Pin para buksan ito  
 2. I-tap ang Mga Komento sa ilalim ng Pin 
 3. I-tap ang komentong gusto mong i-report
 4. I-tap ang sa ilalim ng komento
 5. I-tap ang I-report
 6. Piliin ang dahilan para sa iyong report
 1. Buksan ang Pin
 2. I-tap ang Mga Komento pagkatapos ay mag-tap sa komentong gusto mong i-report
 3. I-tap ang sa kanan ng komento
 4. I-tap ang I-report
 5. Piliin ang dahilan para sa iyong report

I-report ang isang mensahe

 1. I-click ang para buksan ang iyong mga mensahe
 2. Mag-click sa isang thread ng mensahe
 3. I-hover ang iyong cursor na malapit sa at i-click ang
 4. Pumili ng dahilan para i-report ang mensahe
 5. I-click ang I-report ang mensahe
 1. I-tap ang  kasunod ng Inbox
 2. I-tap ang isang pag-uusap para buksan ito
 3. I-tap sa kanang sulok sa itaas
 4. I-tap ang I-report ang pag-uusap na ito
 5. Piliin ang dahilan para sa report
 1. Mag-tap sa pagkatapos ay i-tap ang Inbox
 2. Mag-tap sa isang thread ng mensahe para buksan ito
 3. Mag-tap sa kanang itaas sa sulok
 4. I-tap ang I-report ang thread
 5. Pumili ng dahilan para i-report ang mensahe

I-report ang litrato ng isang tao sa isang Pin

 1. Mag-click sa litratong gusto mong i-report
 2. I-click ang I-report ang nilalaman na ito
 3. Pumili ng dahilan para sa iyong report
 4. I-click ang I-report ang nilalaman
 1. Mag-tap sa  itaas ng litratong gusto mong i-report
 2. Mag-tap sa I-report
 3. Pumili ng dahilan para sa iyong report
 1. Mag-tap  sa litratong gusto mong i-report
 2. Mag-tap sa I-report
 3. Pumili ng dahilan para sa iyong report

Makikita mo pa rin ang account, mga board, Pin at mga komento ng isang tao pagkatapos mong i-report ang mga ito. Para kaunti ng kanyang content ang makita mo, maaari mong i-unfollow ang board na ito, i-unfollow ang profile na ito o i-block ang taong ito bilang karagdagan sa pagre-report.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami