I-report ang isang bagay sa Pinterest

Kung may makikita kang Pin na lumalabag sa aming Patakaran sa Tinatanggap na Paggamit, maaari mo itong i-report sa amin nang anonymous. Susuriin namin ang iyong report at gagawa ng aksyon kung may makikita kaming hindi katanggap-tanggap. Para hindi makita ang lahat ng Pin ng isang tao, o para pigilan ang isang tao mula sa pag-follow sa iyo, i-block ang kanyang profile.

I-report ang isang Pin

I-report ang isang komento

I-report ang isang mensahe

I-report ang litrato ng isang tao sa isang Pin

Makikita mo pa rin ang account, mga board, Pin at mga komento ng isang tao pagkatapos mong i-report ang mga ito. Para kaunti ng kanyang content ang makita mo, maaari mong i-unfollow ang board na ito, i-unfollow ang profile na ito o i-block ang taong ito bilang karagdagan sa pagre-report.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami