I-reset o baguhin ang iyong password

Kung nakalimutan mo ang iyong password, puwede mong hilingin na i-reset ang iyong password. Kung naka-log in ka na sa iyong Pinterest account, puwede mong baguhin ang iyong password mula sa iyong mga setting.

Mga tip para sa pag-set up ng matibay na password:

  • Gumamit ng natatanging password na mahirap mahulaan
  • Gumamit ng kumbinasyon ng mga numero at simbolo
  • Gumamit ng password na gagamitin mo lang para sa iyong Pinterest account
  • Panatilihing sikreto ang iyong password. Hindi namin kailanman hihingiin ang iyong password sa email, instant message o telepono

Alamin pa ang mga paraan para protetkahan ang iyong account.

Tandaan: Kapag na-reset o binago ang iyong password, kakailanganin mong mag-log in sa Pinterest sa lahat ng iyong device, kasama noong nag-log in ka sa Facebook, Google, o Apple.

I-reset ang iyong password

Baguhin ang password mo