Mag-save ng mga Pin sa Pinterest

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Mag-save ng mga Pin na matutuklasan mo sa Pinterest sa iyong mga board.

Mag-save ng Pin mula sa iyong home feed

 1. Mag-hover sa ibaba ng Pin

 2. I-click ang   para piliin ang board na gusto mong i-save

 3. Mag-click sa I-save

Mag-save ng Pin mula sa isang closeup ng Pin

 1. Mag-click sa Pin para buksan ang closeup ng Pin

 2. I-click ang I-save sa kanang itaas sa sulok

 3. Gamitin ang menu para pumili ng board kung saan mo gustong mag-save

 4. Mag-click sa I-save

Mag-save ng Pin

 1. I-tap ang Pin para palakihin ito
 2. I-tap ang I-save sa kanang itaas sa sulok
 3. Pumili ng board kung saan ise-save ang iyong Pin

Mag-save ng Pin

 1. I-tap ang Pin para palakihin ito
 2. I-tap ang I-save sa kanang itaas sa sulok
 3. Pumili ng board kung saan ise-save ang iyong Pin

Upang mag-download ng larawan para i-save ito sa iyong computer o mobile device, basahin ang artikulong ito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami