Mamili ng mga Pin na produkto

Puwede kang maghanap sa Pinterest ng mga produktong bibilhin. Hanapin lang ang Pin ng produkto at i-tap ito para puntahan ang website ng retailer. Kung magpapasya kang mag-order ng isang bagay, mangyayari ang pagbili sa retailer sa kanilang website. Kung mayroon kang tanong tungkol sa isang bagay na na-order mo, makipag-ugnayan sa retailer.

Maghanap ng mga bagay na mabibili

Maraming paraan para mamili ka ng mga produkto sa Pinterest. Maaaring wala ka pang access sa lahat ng ito pero makikita mo ang mga ito sa madaling panahon.

Ang mga retailer na natugunan ang Mga Alituntunin ng Merchant ay magkakaroon ng badge sa kanilang mga profile. Ang badge na ito ay nangangahulugan na ang merchant:

  • Mayroong na-verify ang pagmamay-ari ng kanyang website
  • Hindi isang spammer o drop-shipper
  • Nagsama ng presyo at availability sa paglalarawan ng produkto
  • Mayroong malinaw na return policy na sinasabi kung tumatanggap ng mga return ang merchant
  • Mayroong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa serbisyo sa customer
  • Mayroong shipping policy na nagpapakita ng oras at mga halaga ng shipping 

Mga tanong tungkol sa isang order

Habang nagsusumikap kaming gawing maayos ang iyong karanasan sa pamimili, hindi kami responsable para sa anumang mga dispute at isyu na maaaring mayroon ka sa mga retailer o mga produktong matutuklasan sa Pinterest.

Tinatanggap namin ang lahat ng feedback tungkol sa iyong kabuuang karanasan sa pamimili. Mangyaring ipaalam sa amin kung ang merchant ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami