Pamimili gamit ang Pinterest

Puwedeng kang maghanap sa Pinterest ng mga produktong bibilhin. Hanapin lang ang Pin ng produkto at i-tap ito para puntahan ang website ng retailer. Kung magpapasya kang mag-order ng isang bagay, mangyayari ang pagbili sa retailer sa kanilang website.

Maghanap ng mga bagay na mabibili

Marami kang mga paraan para mamili ng mga produkto sa Pinterest. Maaaring wala ka pa ng lahat ng ito pero malapit ka na rin magkaroon ng mga ito.

Mamili ng mga produkto sa iyong mga resulta ng paghahanap

 1. Hanapin ang isang item sa bar sa paghahanap
  • Kung nakikita mo ang tab na Mamili sa itaas ng mga resulta sa paghahanap, i-click ang Mamili para i-browse ang mga Pin ng produkto
  • Kung hindi mo nakikita ang tab na Mamili, i-click ang Lahat ng Pin sa tabi ng bar sa paghahanap at piliin ang Mga Pin ng Produkto

Kung makakakita ka ng “Mga ideya sa pamimili” kapag na-click mo ang bar sa paghahanap, i-click ang alinman sa mga larawan sa ibaba para i-explore ang mga inirerekomenda at nasa usong mga produkto.

Mamili ng mga produktong may kaugnayan sa iyong board

 1. Magbukas ng board
 2. Kung pwedeng bumili sa iyong board, makikita mo ang Mamili sa itaas ng iyong board, sa tabi ng Iyong Mga Pin
 3. I-click ang Mamili para mag-browse ng mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produktong may kaugnayan sa isang Pin

 1. Magbukas ng Pin
 2. Kung mabibili ang Pin, makikita mo ang Mamili pa ng katulad nito sa ibaba ng Pin
 3. I-click ang Mamili para sa higit pang tulad nito para mag-browse ng mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produkto sa iyong mga resulta ng paghahanap

 1. Hanapin ang isang item sa bar sa paghahanap
  • Kung nakikita mo ang tab na Mamili sa itaas ng mga resulta sa paghahanap, i-tap ang Mamili para i-browse ang mga Pin ng produkto
  • Kung hindi mo nakikita ang tab na Mamili, i-tap ang at pagkatapos ay ang Mga Pin ng Produkto para i-browse ang mga produkto

Kung makakakita ka ng “Mga ideya sa pamimili” kapag nag-click ka sa bar sa paghahanap, i-tap sa alinman sa mga larawan sa ibaba para i-explore ang mga inirerekomenda at nasa usong produkto.

Kung maghahanap ka ng mga Pin ng dekorasyon sa bahay, maaari kang makakita ng mga parisukat na may label sa itaas ng iyong mga resulta. I-tap ang mga ito para i-explore ang mga trending na istilo at mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produktong may kaugnayan sa iyong board

 1. Magbukas ng board
 2. Kung pwedeng bumili sa iyong board, makikita mo ang Mamili sa itaas ng iyong board, sa tabi ng Iyong Mga Pin
 3. I-tap ang Mamili para mag-browse ng mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produktong may kaugnayan sa isang Pin

 1. Magbukas ng Pin
 2. Kung may mabibili sa Pin, makakakita ka ng Higit pa para bilhin sa ibaba ng Pin
 3. I-tap ang Higit pa para bilhin para mag-browse ng mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produkto na nakikita mo sa tunay na buhay

 1. I-tap ang icon sa paghahanap sa ibaba ng screen
 2. I-tap ang icon na camera sa kanang itaas ng screen
 3. Kumuha ng litrato ng isang item na gusto mong bilhin
 4. I-tap ang Mamili para i-browse ang mga katulad na Pin ng produkto

Mamili ng mga produkto sa iyong mga resulta ng paghahanap

 1. Hanapin ang isang item sa bar sa paghahanap
  • Kung nakikita mo ang tab na Mamili sa itaas ng mga resulta sa paghahanap, i-tap ang Mamili para i-browse ang mga Pin ng produkto
  • Kung hindi mo nakikita ang tab na Mamili, i-tap ang icon ng filter at pagkatapos ay ang Mga Pin ng Produkto para i-browse ang mga produkto

Kung makakakita ka ng “Mga ideya sa pamimili” kapag nag-click ka sa bar sa paghahanap, i-tap sa alinman sa mga larawan sa ibaba para i-explore ang mga inirerekomenda at nasa usong produkto.

Kung maghahanap ka ng mga Pin ng dekorasyon sa bahay, maaari kang makakita ng mga parisukat na may label sa itaas ng iyong mga resulta. I-tap ang mga ito para i-explore ang mga trending na istilo at mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produktong may kaugnayan sa iyong board

 1. Magbukas ng board
 2. Kung mayroong mabibili sa iyong board, makakakita ka ng Mamili sa itaas ng iyong board, sa tabi ng Mga Pin
 3. I-tap ang Mamili para mag-browse ng mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produktong may kaugnayan sa isang Pin

 1. Magbukas ng Pin
 2. Kung may mabibili sa Pin, makakakita ka ng Higit pa para bilhin sa ibaba ng Pin
 3. I-tap ang Higit pa para bilhin para mag-browse ng mga Pin ng produkto

Mamili ng mga produkto na nakikita mo sa tunay na buhay

 1. I-tap ang icon sa paghahanap sa ibaba ng screen
 2. I-tap ang icon na camera sa kanang itaas ng screen
 3. Kumuha ng litrato ng isang item na gusto mong bilhin
 4. I-tap ang Mamili para i-browse ang mga katulad na Pin ng produkto

Ang mga retailer na natugunan ang Mga Alituntunin ng Merchant ay magkakaroon ng badge sa kanilang mga profile. Ang badge na ito ay nangangahulugan na ang merchant:

 • ay mayroong na-verify ang pagmamay-ari ng kanyang website
 • ay hindi isang spammer o drop-shipper
 • ay nagsama ng presyo at availability sa paglalarawan ng produkto
 • ay mayroong malinaw na return policy na sinasabi kung tumatanggap ng mga return ang merchant
 • ay mayroong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa serbisyo sa customer
 • ay mayroong shipping policy na nagpapakita ng oras at mga halaga ng shipping 

Mga tanong tungkol sa isang order

Bagaman nagsusumikap kaming gawing maayos ang iyong karanasan sa pamimili, hindi kami responsable para sa anumang mga dispute o mga isyu na maaaring mayroon ka sa mga retailer o mga produktong natuklasan sa Pinterest. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa shipping, mga pagbabayad o mga refund, mangyaring direktang makipag-ugnayan sa retailer. Tinatanggap namin ang lahat ng feedback tungkol sa iyong kabuuang karanasan sa pamimili. Mangyaring ipaalam sa amin kung ang merchant ay hindi sinusunod ang aming mga alituntunin.

May mga saloobin ka ba tungkol sa pamimili sa Pinterest?
Padalhan kami ng feedback
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami