Spam sa Pinterest

Minsan ang mga spammer ay gagawa ng mga Pin na may nakakalinlang na link o ipa-follow ka na umaasang bibisitahin mo ang kanilang profile at magki-click sa kanilang mga Pin. Ang ginagamit naming teknolohiya para labanan ang spam ay umiigi araw-araw, pero posibleng may makikita ka pa rin habang gumagamit ng Pinterest.

Huwag kang mag-alala kung makakita ka man ng spam na Pin o spam na account - i-report ito sa amin at titingnan namin ito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami