Mga Kuwento ng Pin

Ang mga Kuwento ng Pin ay nagbibigay ng mas maraming paraan sa mga tao na magbahagi ng mga ideya sa hanggang 20 page ng mga larawan at text.

Maaari kang makakita ng mga Kuwento ng Pin na lumalabas sa iyong Pinterest home feed—makikilala mo ang mga ito sa pamamagitan ng icon ng Kuwento sa kaliwang itaas ng larawan. Ang Kuwento ng Pin ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng impormasyong kailangan mo para gumawa ng recipe o craft, kaya maaari mo itong i-tap mula sa home feed para ma-swipe para makakuha ng creative. 

Maaari kang magdagdag ng mga komento o mga litrato sa isang Kuwento ng Pin tulad ng ginagawa mo sa anumang iba pang Pin. Maaari ka ring mag-save ng mga Kuwento ng Pin sa iyong mga board tulad ng anumang iba pang Pin, bagaman hindi ka maaaring mag-save ng isang page lang mula sa isang Kuwento ng Pin.

Gusto mo bang gumawa ng sarili mong Kuwento ng Pin? Tingnan ang mga hakbang

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami