Pag-iwas sa pagpapakamatay at pananakit sa sarili

Hindi namin pinapayagan ang pagpo-promote o pagpuri sa pananakit sa sarili, mga karamdaman sa pagkain o matinding droga. Kung sa palagay mong nagbabalak ang isang tao ng pananakit sa sarili o pagpapakamatay, mangyaring gamitin ang iyong mga lokal na awtoridad bilang mapagkukunan at i-report sa amin ang nilalaman. Makikipag-ugnayan kami sa taong nag-post nito.

Kung may pinagdadaanan ka o may balak kang saktan ang sarili mo, tandaan na mayroong makakatulong sa iyo. Makipag-ugnay ka sa mga kaibigan, pamilya o lokal na organisasyon para sa suporta. Mayroon kaming listahan ng mga mapagkukunan ng suporta sa ibaba.

Tulong sa pag-iwas sa pagpapakamatay at pananakit ng sarili

Iba Pang Article
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami