Pagpapakamatay, pagpatay sa sarili, at pag-iwas sa karahasan sa tahanan

Hindi namin pinapayagan ang pagpo-promote o pagpuri sa pananakit sa sarili, mga sakit sa pagkain, karahasan sa tahanan o malalakas na droga. Kung sa tingin mong mayroong nag-iisip na saktan ang sarili o magpakamatay o ay nasa panganib ng karahasan sa tahanan, mangyaring gamitin ang iyong mga lokal na awtoridad bilang mapagkukunan at i-report sa amin ang content. Makikipag-ugnayan kami sa taong nag-post nito.

Kung nakikipaglaban ka sa mga pag-iisip ng pagpapakamatay, gustong saktan ang sarili mo, o ikaw ay biktima ng karahasan sa tahanan, mangyaring malaman na may tulong. Maaari kang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya o mga lokal na organisasyon para sa suporta. Mayroon kaming listahan ng mga mapagkukunan sa ibaba.

Tulong sa pag-iwas sa pagpapakamatay at pananakit ng sarili

Mga mapagkukunan para sa karahasan sa tahanan

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami