Lumipat sa pagitan ng mga account

Mag-log in sa maraming Pinterest account at lumipat sa pagitan ng mga ito nang walang pag-log out. Maaari kang magdagdag ng hanggang apat na Pinterest account sa anumang kumbinasyon ng negosyo at personal na account.

Magdagdag ng account

Lumipat sa pagitan ng mga account

Maaari kang lumipat sa pagitan ng mga account basta't mananatili ka sa parehong browser. Hindi ka makakalipat sa pagitan ng mga account kung ang iyong cache at cookies ay clear na o kung lumipat ka sa ibang device o browser. 

Upang alisin ang account, mag-log out.