Lumipat sa pagitan ng mga account

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Mag-log in sa maraming Pinterest account at lumipat sa pagitan ng mga ito nang walang pag-log out. Maaari kang magdagdag ng hanggang apat na Pinterest account sa anumang kumbinasyon ng negosyo at personal na account.

Magdagdag ng account

 1. I-click ang sa itaas ng Pinterest
 2. Piliin ang Magdagdag ng account
 3. Ilagay ang iyong email at password at i-click ang Mag-log in o i-click ang Magpatuloy sa Facebook oMagpatuloy sa Google

Kapag na-click mo na ang Mag-log in, makikita mo ang sa tabi ng iyong profile picture sa taas ng Pinterest. I-click ang upang buksan ang switching menu ng account. I-click ang Tingnan ang profile para makita ang profile

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang 
 2. Pindutin ang Magdagdag ng account
 3. Pindutin ang gumawa ng bagong account
 4. Ilagay ang iyong email address at pindutin ang Mag-log in o Magpatulog gamit ang email, Magpatulog gamit ang Facebook, o Magpatulog gamit ang Google
 5. Upang pumunta sa iyong dating account , ilagay ang iyong password at pindutin ang Mag-log in
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang 
 2. I-tap ang Magdagdag ng account
 3. I-tap ang Maglog-in o gumawa ng bagong account
 4. Pindutin ang Mag-log in upang pumunta sa iyong account o Magpatulog gamit ang email, Magpatulog gamit ang Facebook, o Magpatulog gamit ang Google upang gumawa ng bagog account
 5. Upang pumunta sa iyong dating account , pindutin ang Mag-log in sa Facebook, Mag-log in sa Google, o ilagay ang email at password sa Mag-log in

Lumipat sa pagitan ng mga account

 1. Kapag naka-log in ka sa Pinterest, i-click ang  sa ibaba ng iyong larawan sa profile
 2. I-click ang iyong ibang mga account upang lumipat sa account na iyon

Maaari mo ring i-click ang Magdagdag ng account upang magdagdag ng isa pang account.

 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang  
 2. Pindutin ang Lumipat ng account
 3. Piliin ang account na gusto mong lumipat o i-tap ang Mag-log in o lumikha ng isang bagong account  upang magdagdag o lumikha ng isang bagong account
 1. Mula sa iyong profile, i-tap ang 
 2. I-tap ang Lumipat ng account
 3. Piliin ang account na gusto mong lumipat o i-tap ang Mag-log in o lumikha ng isang bagong account  upang magdagdag o lumikha ng isang bagong account

Maaari kang lumipat sa pagitan ng mga account basta't mananatili ka sa parehong browser. Hindi ka makakalipat sa pagitan ng mga account kung ang iyong cache at cookies ay clear na o kung lumipat ka sa ibang device o browser. 

Upang alisin ang account, mag-log out.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami