Magpalipat-lipat sa mga naka-link na account

Mag-log in sa maraming Pinterest account gamit ang isang email o password at magpalipat-lipat sa mga ito nang hindi nagla-log out. Puwede kang magdagdag ng hanggang apat na Pinterest account, pangnegosyo o personal.

Magdagdag ng naka-link na account

Puwede kang mag-link ng hiwalay na personal o account ng negosyo sa iyong account.

Magpalipat-lipat sa mga naka-link na account

Puwede kang magpalipat-lipat sa mga account basta't mananatili ka sa parehong browser session. Hindi ka puwedeng magpalipat-lipat ng mga account kung iki-clear mo ang iyong cache at cookies o kung lilipat ka sa ibang device o browser.

Alisin ang naka-link na account

Para alisin ang naka-link na account, mag-log out sa account.