Kumuha ng screenshot

Kung nakikipagtulungan ka sa aming support team para maayos ang problema sa iyong Pinterest account, maaari kaming humingi ng mga screenshot para tulungan kaming maintindihan ang iyong isyu at kung paano ito ayusin. 

Mga tip para kumuha ng magandang litrato o video

  • Kumuha ng screenshot ng iyong buong screen
  • Isama ang anumang mensahe ng error na lalabas
  • Subukang palabasin muli ang isyu at kunan ito kapag nagkaroon ng problema

Paano kumuha ng screenshot sa iyong device

Pinapayagan namin ang mga sumusunod na format ng file: gif, jpg, jpeg, png, pdf. Mag-upload ng isang litrato sa maximum na 2MB.
 

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami