Pag-target ng data ng third-party

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang pag-target ng ng data third-party ay pinapayagan ang mga aprubadong pinamamahalaang partner na gamitin ang mga segment sa pag-target mula sa aming mga data partner para mapamahalaan ang mga layunin na pang-marketing.

Awtomatikong pinamamahalaan ng Pinterest ang mga gastos na nauugnay sa pag-target ng third-party para matiyak na hindi ka sinisingil nang mahigit sa iyong bid. Kapag gumagamit ka ng pag-target ng third-party, binabawasan ng aming system ang iyong bid sa auction nang hindi hihigit sa 15% para masakop ang mga gastos sa data. Kung mananalo ka sa auction, sisingilin ka ng presyo sa auction para masakop ang halaga ng media, at ang naaangkop na % ng presyo sa auction para masakop ang halaga ng data.