Pag-target ng data ng third-party

Ang pag-target ng ng data third-party ay pinapayagan ang mga aprubadong pinamamahalaang partner na gamitin ang mga segment sa pag-target mula sa aming mga data partner para mapamahalaan ang mga layunin na pang-marketing.

Awtomatikong pinamamahalaan ng Pinterest ang mga gastos na nauugnay sa pag-target ng third-party para matiyak na hindi ka sinisingil nang mahigit sa iyong bid. Kapag gumagamit ka ng pag-target ng third-party, binabawasan ng aming system ang iyong bid sa auction nang hindi hihigit sa 15% para masakop ang mga gastos sa data. Kung mananalo ka sa auction, sisingilin ka ng presyo sa auction para masakop ang halaga ng media, at ang naaangkop na % ng presyo sa auction para masakop ang halaga ng data.