Tab ng Ngayong Araw

Mukhang hindi available ang tab ng Ngayong Araw sa iyong lugar.

Alamin pa

Ang tab ng Ngayong Araw ay naka-curate na set ng may kaugnayan at trending na mga ideya. 

Bumalik bawat araw para makakita ng mga bagong ideya. I-tap sa isang ideya para makakita ng mataas na kalidad na mga Pin tungkol sa paksang iyon.

Isang animation na nagpapakita kung paano makakapunta sa tab ng Ngayong Araw, pag-scroll sa naka-curate na set ng mga ideya at pag-tap sa isang ideya para malaman pa ang tungkol sa paksang iyon.

Available lang ang tab ng Ngayong Araw sa Android at iOS.

  1. Buksan ang Pinterest app
  2. I-tap ang Ngayong Araw sa itaas ng iyong screen
  3. Mag-scroll pababa para tingnan ang lahat ng ideya o i-tap ang isang ideya para makakita ng mga Pin na tungkol sa paksang iyon
  4. I-tap ang isang Pin para i-save ito sa board

Kung hindi mo nakikita ang tab ng Ngayong Araw, tiyakin na mayroon kangpinakabagong bersyon ng Pinterest app.

  1. Buksan ang Pinterest app
  2. I-tap ang Ngayong Araw sa itaas ng iyong screen
  3. Mag-scroll pababa para tingnan ang lahat ng ideya o i-tap ang isang ideya para makakita ng mga Pin na tungkol sa paksang iyon
  4. I-tap ang isang Pin para i-save ito sa board

Kung hindi mo nakikita ang tab ng Ngayong Araw, tiyakin na mayroon kangpinakabagong bersyon ng Pinterest app.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami