Mga Paksa

Ang mga paksa ay feed ng mga Pin tungkol sa partikular na kategorya. Kung gusto mong makakita ng iba pang Pin na may kaugnayan sa paksa sa iyong home feed, i-follow ang paksa.

I-follow ang isang paksa

 1. Mula sa iyong profile, i-click ang tab na Mga Paksa
 2. Mag-scroll sa mga iminumungkahing paksa at mag-click sa paksa para makakita ng higit pang Pin
 3. I-click ang I-follow sa mga paksang gusto mong idagdag sa iyong home feed
 1. Mula sa iyong profile, mag-tap sa tab na Mga Paksa
 2. I-tap ang Maghanap ng mga paksang ipa-follow
 3. Pumili ng mga paksang gusto mong i-follow pagkatapos ay i-tap ang Tapos na
 1. Mula sa iyong profile, mag-tap sa tab na Mga Paksa
 2. I-tap ang Maghanap ng mga paksang ipa-follow
 3. Pumili ng mga paksang gusto mong i-follow pagkatapos ay i-tap ang Tapos na

I-unfollow ang isang paksa

 1. Mula sa iyong profile, i-click ang tab na Mga Paksa
 2. I-scroll pababa para makita ang mga paksang pina-follow mo
 3. I-click ang Pina-follow sa mga paksang ayaw mo nang makita sa iyong home feed
 1. Mula sa iyong profile, i-tap sa tab na Mga Paksa
 2. I-scroll pababa para makita ang mga paksang pina-follow mo
 3. I-tap ang Pina-follow sa mga paksang ayaw mo nang makita sa iyong home feed
 1. Mula sa iyong profile, mag-tap sa tab na Mga Paksa
 2. I-scroll pababa para makita ang mga paksang pina-follow mo
 3. I-tap ang Pina-follow sa mga paksang ayaw mo nang makita sa iyong feed

Kapag na-unfollow mo na ang isang paksa, magkakaroon ka ng opsyon na i-follow muli ang paksa.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami