Gamitin ang Subukan

Mukhang hindi available ang Subukan sa iyong lugar.

Alamin pa

Tumuklas ng mga bagong produkto, tulad ng mga lipstick o eyeshadow, sa pamamagitan ng pagsubok sa mga ito sa Pinterest app. Puwede kang mamili ng mga produkto na gusto mo at ibahagi ang mga ito sa mga kaibigan. Kung susubukan mo ang isang bagay na gusto mo, puwede mo itong bilhin kaagad, o i-save ito sa isang board at bilhin ito sa ibang pagkakataon. Para magsimula, maghanap ng Pin na may button na Subukan o buksan ang Lens.

Sa ngayon, puwede mo lang subukan ang eyeshadow sa US.

Gamitin ang Subukan para mamili ng eyeshadow, subukan ang kulay ng eyeshadow (gitna) at maghanap ng mga katulad na hitsura (kanang bahagi)

Gamitin ang Subukan gamit ang Lens

Gamitin ang Pinterest Lens sa Pinterest app para subukan ang mga produkto.

Gamitin ang Subukan mula sa bar sa paghahanap

Maglagay sa bar sa paghahanap ng mga hinahanap na salita tungkol sa pagpapaganda para gamitin ang Subukan sa mga range ng kulay ng balat.

Gamitin ang Subukan mula sa mga Pin

Sa ilang Pin, puwede mong subukan ang produkto na naka-feature sa Pin o subukan ang mga katulad na produkto.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami