Two-factor na pag-authenticate

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Sa two-factor na pag-authenticate, ilalagay mo ang iyong password at verification code sa tuwing magla-log in ka. Kung may ibang makakakuha ng iyong password, hindi siya makakapag-log in nang walang access sa telepono mo o sa iyong backup code.

Tandaan na pwede lang i-set up sa iyong computer ang two-factor authentication mula sa isang pinagkakatiwalaang web browser.

I-on ang two-factor na pag-authenticate

 1. Mag-log in sa Pinterest sa isang pinagkakatiwalaang web browser
 2. I-click ang   sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 3. I-click ang I-edit ang mga setting
 4. Mag-scroll pababa sa seksyong “Seguridad”
 5. I-toggle ang switch sa tabi ng "Humingi ng code sa pag-log in"
 6. Kumpirmahin ang iyong password at i-click ang Susunod
 7. Idagdag ang numero ng iyong telepono at i-click ang Susunod
 8. Tingnan ang iyong mga text message para sa isang code na ipinadala sa SMS
 9. Ilagay ang iyong code at i-click ang I-verify
 10. Isulat ang iyong backup code at itago ito saanmang ligtas

Siguruhing mayroon kang mapagkakatiwalaang telepono na makakatanggap ng mga text message at isang ligtas na lugar para i-save ang iyong backup na code. Kung ine-enable mo ang two-factor authentication, ang iyong backup na code ang tanging paraan para makapag-log in ka sa Pinterest nang walang access sa telepono mo.

Maaari mong i-link ang numero ng telepono sa isang account. Kung gusto mong i-enable ang two-factor na pag-authenticate sa mahigit sa isang account, kakailanganin mo ng mahigit sa isang numero ng telepono na mayroong naka-enable na pag-text.

I-off ang two-factor na pag-authenticate

 1. Mag-log in sa Pinterest sa isang pinagkakatiwalaang web browser
 2. I-click ang   sa itaas ng Pinterest para buksan ang iyong menu
 3. I-click ang I-edit ang mga setting para buksan ang iyong mga setting
 4. Mag-scroll pababa sa seksyong "Seguridad"
 5. I-toggle ang switch sa tabi ng "Humingi ng code sa pag-log in"
 6. Kumpirmahin ang iyong password at i-click ang I-off
 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click   at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings
 4. Scroll down to the “Security” section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Next
 7. Add your phone number and click Next
 8. Check your text messages for a code sent by SMS
 9. Enter your code and click Verify
 10. Write down your backup code and keep it somewhere safe

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Make sure you have a trusted phone that can receive text messages and a safe place to save your backup code. If you enable two-factor authentication, your backup code is the only way you can log in to Pinterest without access to your phone.

You can link a phone number to one account. If you want to enable two-factor authentication on more than one account, you'll need more than one phone number with texting enabled.

Turn off two-factor authentication

 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click  at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings to open your settings
 4. Scroll down to the "Security" section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Turn off

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami