I-update ang iyong privacy sa paghahanap

Ang mga search engine tulad ng Google, Bing, at Yahoo ay maaaring ibahagi ang iyong profile o mga board sa kanilang resulta ng paghahanap. Kung ayaw mong lumabas sa mga resulta ng paghahanap, maaari mong i-edit ang iyong setting at i-on ang privacy ng paghahanap. Kung lumalabas ka na sa paghahanap, maaari mong kontakin ang mismong search provider.

I-on ang privacy ng iyong paghahanap

Maaari naming itago ang iyong profile, pero hindi namin ito palaging maitatago lalo na kung na-save na ng iba ang iyong mga Pin. Para sa dagdag na privacy, maaari mong baguhin ang iyong pangalan o gumamit ng mga sikretong board.

Kapag in-on mo ang privacy ng paghahanap, nagdaragdag kami ng tag sa iyong mga page para ipaalam sa mga search engine na huwag isama ang iyong profile at mga board sa kanilang mga resulta ng paghahanap. Kaagad kaming nagdaragdag ng tag, pero maaaring mayroon ka nang impormasyon na nasa mga resulta ng paghahanap.

Kung lumalabas ang iyong profile, pangalan o mga litrato sa isang paghahanap na wala sa Pinterest, maaari kang makipagtulungan sa search engine para humiling ng pag-alis:

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami