Video sa Pinterest

Ang mga Video Pin ay lalabas sa iyong home feed, tab para sa pina-follow at mga resulta ng paghahanap. Isama ang mga salitang "video" o "mga video" sa iyong paghahanap para makakita ng may kaugnayang content ng video. I-tap ang anumang video para mapanood sa closeup na view.

I-manage ang paggamit ng mobile data ng video

Awtomatikong magpe-play ang mga Video Pin sa iyong mobile device kapag 50% ang nakikita rito. Para panoorin ang video sa mas malaking view, i-tap ang Pin para magbukas ng isang closeup. Magpe-play ang tunog sa closeup batay sa mga setting ng iyong device. I-update ang mga setting ng iyong mobile para hindi awtomatikong mag-play ang mga video maliban na lang kung nakakonekta ka sa wifi.

  1. I-tap ang  
  2. Piliin ang I-edit ang mga Setting
  3. Mag-scroll pababa sa seksyong "Mga Video"
  4. I-toggle ang switch sa tabi ng "Awtomatikong i-play sa mobile data" sa Naka-off na posisyon

Mag-upload ng video

Kung mayroon kang business account sa US, maaari kang direktang mag-upload ng mga video Pin sa Pinterest. Ang sinumang may Pinterest account ay maaaring magdagdag ng video kapag sumubok ka ng isang Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami