Video sa Pinterest

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Ang mga Video Pin ay lalabas sa iyong home feed, tab para sa pina-follow at mga resulta ng paghahanap. Isama ang mga salitang "video" o "mga video" sa iyong paghahanap para makakita ng may kaugnayang content ng video. I-tap ang anumang video para mapanood sa closeup na view.

Pamahalaan ang paggamit ng mobile data

Magpe-play ang mga Video Pin sa iyong mobile device kapag nakikita na ang 50%. Para panoorin ang video sa mas malaking view, i-tap ang Pin para buksan ang closeup. Magpe-play ang tunog sa closeup batay sa mga setting ng iyong device. Maaari mong i-update ang mga setting ng iyong mobile para hindi awtomatikong magpe-play ang mga video.

I-click ang o sa itaas ng page para basahin ang mga instruksiyon para sa iyong Android o Apple device.

  1. Mula sa iyong profile sa Pinterest profile, i-tap ang 
  2. I-tap ang  I-edit ang mga setting
  3. Sa ilalim ng "Mga Video," i-toggle ang switch sa tabi ng "Awtomatikong i-play" sa naka-Off na posisyon
  1. Mula sa iyong profile sa Pinterest, i-tap ang 
  2. I-tap ang Privacy at data
  3. I-toggle ang mga switch sa tabi ng "Awtomatikong i-play ang mga video sa cellular data" at "Awtomatikong i-play ang mga video sa Wi-Fi" sa naka-Off na posisyon

Mag-upload ng video

Kung mayroon kang business account, pwede kang direktang mag-upload ng video Pin sa Pinterest. Ang sinumang may Pinterest account ay pwedeng magdagdag ng video kapag sumubok ka ng isang Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami