Video sa Pinterest

Ang mga Video Pin ay lalabas sa iyong home feed, tab para sa pina-follow at mga resulta ng paghahanap. Isama ang mga salitang "video" o "mga video" sa iyong paghahanap para makakita ng may kaugnayang content ng video. I-tap ang anumang video para mapanood sa closeup na view.

Mag-upload ng video

Kung mayroon kang business account, pwede kang direktang mag-upload ng video Pin sa Pinterest. Ang sinumang may Pinterest account ay pwedeng magdagdag ng video kapag sumubok ka ng isang Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami