Video sa Pinterest

Ang mga Video Pin ay lalabas sa iyong home feed, tab para sa pina-follow at mga resulta ng paghahanap. Isama ang mga salitang "video" o "mga video" sa iyong paghahanap para makakita ng may kaugnayang content ng video. I-tap ang anumang video para mapanood sa closeup na view.

Pamahalaan ang mga setting ng awtomatikong pag-play

Magpe-play ang mga Video Pin sa iyong desktop kapag kalahati na ang mga ito sa screen. Maaaring mag-play ang tunog kapag naka-close up ang video base sa mga setting ng iyong browser.

Para itigil ang awtomatikong pag-play ng mga video sa iyong desktop, pwede mong i-edit ang iyong mga setting:

 1. I-click ang sa kanang itaas ng iyong screen

 2. I-click ang Mga setting sa pag-edit

 3. I-click ang Privacy at data sa kaliwang menu

 4. I-click ang kahon sa tabi ng “Awtomatikong i-play ang mga video sa desktop”

 5. I-click ang Tapos na sa kanang itaas para i-save

Pamahalaan ang mga setting ng awtomatikong pag-play

Magpe-play ang mga Video Pin sa iyong mobile device kapag nakikita na ang 50%. Para panoorin ang video sa mas malaking view, i-tap ang Pin para buksan ang closeup. Magpe-play ang tunog sa closeup batay sa mga setting ng iyong device. Maaari mong i-update ang mga setting ng iyong mobile para hindi awtomatikong magpe-play ang mga video.

 1. Mula sa iyong profile sa Pinterest profile, i-tap ang 
 2. I-tap ang Privacy at data
 3. I-toggle ang mga switch sa tabi ng "Awtomatikong i-play ang mga video sa cellular data" at "Awtomatikong i-play ang mga video sa Wi-Fi" sa naka-Off na posisyon

Pamahalaan ang mga setting ng awtomatikong pag-play

Magpe-play ang mga Video Pin sa iyong mobile device kapag nakikita na ang 50%. Para panoorin ang video sa mas malaking view, i-tap ang Pin para buksan ang closeup. Magpe-play ang tunog sa closeup batay sa mga setting ng iyong device. Maaari mong i-update ang mga setting ng iyong mobile para hindi awtomatikong magpe-play ang mga video.

 1. Mula sa iyong profile sa Pinterest, i-tap ang 
 2. I-tap ang Privacy at data
 3. I-toggle ang mga switch sa tabi ng "Awtomatikong i-play ang mga video sa cellular data" at "Awtomatikong i-play ang mga video sa Wi-Fi" sa naka-Off na posisyon

Mag-upload ng video

Kung mayroon kang business account, pwede kang direktang mag-upload ng video Pin sa Pinterest. Ang sinumang may Pinterest account ay pwedeng magdagdag ng video kapag sumubok ka ng isang Pin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami