Pinrotektahan namin ang iyong account

Kung may mapapansin kaming anumang kakaibang aktibidad sa iyong Pinterest account, padadalhan ka namin ng email, ire-reset ang iyong password at ila-log out ang lahat (kasama ka).

Kabilang sa kakaibang aktibidad ay tulad ng mga pag-log in mula sa hindi karaniwang lugar, maraming beses na pag-log in sa maikling panahon o spam na gawain.

Bumalik sa Pinterest

Para makabalik sa Pinterest, i-reset ang iyong password. O, kung nakakonekta sa Google o Facebook ang iyong account at na-log in ka sa ganoong paraan dati, mag-log in gamit ang Google o Facebook.

Kapag nakabalik ka na sa iyong account, maaari kang magdagdag ng iba pang seguridad para maiwasan itong mangyari muli.

Magdagdag ng dagdag na seguridad sa iyong account

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami