Pinrotektahan namin ang iyong account

Kung may mapapansin kaming anumang kakaibang aktibidad sa iyong Pinterest account, padadalhan ka namin ng email, ire-reset ang iyong password at ila-log out ang lahat (kasama ka).

Kabilang sa kakaibang aktibidad ay tulad ng mga pag-log in mula sa hindi karaniwang lugar, maraming beses na pag-log in sa maikling panahon o spam na gawain.

Bumalik sa Pinterest

Para makabalik sa Pinterest, i-reset ang iyong password. O, kung nakakonekta sa Google o Facebook ang iyong account at na-log in ka sa ganoong paraan dati, mag-log in gamit ang Google o Facebook.

Kapag nakabalik ka na sa iyong account, maaari kang magdagdag ng iba pang seguridad para maiwasan itong mangyari muli.

Magdagdag ng dagdag na seguridad sa iyong account