May natanggap kang email tungkol sa pagbabagong hindi mo naman ginawa

Padadalhan ka namin ng email kapag binago mo ang iyong email, username o password. Sasabihin din namin sa iyo kung may makikita kaming pag-log in mula sa isang computer o lokasyon na hindi namin kilala.

Kung makakatanggap ka ng email pero hindi ginawa ang alinman sa mga bagay na ito, posibleng may ibang nakapasok sa account mo.

Protektahan ang iyong account

Para higit pang i-secure ang iyong account, basahin ang aming mga tip.