Magdagdag, mag-edit o mag-delete ng board

Humingi ng tulong para sa:
Ang mga board ay kung saan mo isine-save ang iyong mga Pin. Maaari kang magdagdag ng mga bagong board mula sa iyong profile o idagdag ang mga ito habang nagse-save ka, at palagi mong ma-e-edit ang board kung sakaling kailanganin mong baguhin ang pangalan o paglalarawan nito.
 
Alamin kung paano:
 
Magdagdag ng board
Mag-edit o mag-delete ng board
Palitan ang board cover
I-rearrange ang boards sa 'yong profile
Move Pins to another board
To add a new board from your profile:
 1. I-click ang button ng iyong profile sa itaas ng Pinterest
 2. Click the Create a board box at the top of your list of boards
 3. Choose a name and category for your board - you can also choose to make the board secret or invite others to join the board
 4. Click Create Board when finished to create the board
Para magdagdag ng bagong board habang nagse-save ng Pin:
 1. I-click ang I-save sa Pin kung saan mo gustong mag-save
 2. Mag-click sa Gumawa ng Board
 3. Type a name for your new board and select whether or not to keep it secret
 4. Click Create Board to create the board and save the Pin

To edit or delete a board:
 1. Mula sa iyong profile, hanapin ang board at i-click ang I-edit (o buksan ang board at i-click ang button na lapis)
 2. Make any changes to the board name, board privacy settings, description, etc
 3. Mag-click sa Save Changes
 4. Gamitin ang Delete Board button kung gusto mo nang permanenteng i-delete ang board mo
Kapag nag-delete ka ng isang board, madi-delete din ang lahat ng Pins sa board na 'yon. Hindi namin mare-restore ang mga na-delete na Pins o boards kaya ingat! 
 

To change a board cover:
 1. Pumunta sa board at -i-click ang I-edit (o buksan ang board at i-click ang button na lapis)
 2. Click Change Cover and pick a new cover for your board
 3. Adjust the picture to the frame by clicking and dragging
 4. Click Save Changes to save the cover, then Save Changes to save the board

To rearrange your boards:
 1. Pumunta sa iyong profile (i-click ang button ng iyong profile sa itaas ng Pinterest)
 2. Click and drag your boards to rearrange them - just drop a board where you want it to be
For now, you can only rearrange boards, not Pins within a board.
 
Having trouble rearranging your boards?
Minsan, kapag sabay-sabay mong ni-rearrange ang boards, hindi 'to nase-save. Subukang paisa-isa lang muna at i-refresh ang page para masigurong na-apply ang bago mong arrangement.
 
If you're still having trouble, make sure your browser is up to date, then clear your cache and cookies.

To move or copy Pins to another board:
 1. Go to any of your boards on the web (using a laptop or computer)
 2. I-click ang button na mga arrow
 3. Select up to 50 Pins to move, copy or delete
 4. 
At this point, you have three options
  • Click Move and select a board to move the Pins to another board

  • Click Copy and select a board to copy the Pins to another board
 (so that they live on both boards)
  • Click Delete to delete the selected Pins - you can't undo this!
Tandaan, hindi mo malilipat ang Pins sa secret boards.
 
This feature is currently only available on the web (not in the apps or the mobile web).

Ang mga board ay kung saan mo isine-save ang iyong mga Pin. Maaari kang magdagdag ng mga bagong board mula sa iyong profile o idagdag ang mga ito habang nagse-save ka, at palagi mong ma-e-edit ang board kung sakaling kailanganin mong baguhin ang pangalan o paglalarawan nito.
 
Alamin kung paano:
 
Magdagdag ng board
Mag-edit o mag-delete ng board
Palitan ang board cover
I-rearrange ang boards sa 'yong profile
Move Pins to another board
To add a new board from your profile:
 1. Go to your profile and tap the + symbol next to the search bar
 2. Tap Create new board
 3. Enter the board details, such as name and description. If you want to add a map, collaborators, or make the board secret you can do it here
 4. Tap Create when finished to create the board
Para magdagdag ng bagong board habang nagse-save ng Pin:
 1. I-tap ang I-save sa Pin kung saan mo ito gustong i-save
 2. Tap the board create button in the top right corner (it looks like a small board with a + on it)
 3. Enter the board details, such as name and description. If you want to add a map, collaborators, or make the board secret you can do it here
 4. Tap Create when finished to create the board and save the Pin

To edit or delete a board:
 1. Pumunta sa profile mo
 2. Open the board you want to edit or delete
 3. Tap the pencil at the top of the board
 4. Make changes to the board name, board privacy settings, description, etc
 5. To delete, tap Delete board to delete the board
 6. Tap Save when finished
Kapag nag-delete ka ng isang board, madi-delete din ang lahat ng Pins sa board na 'yon. Hindi namin mare-restore ang mga na-delete na Pins o boards kaya ingat! 

To change a board cover:

 1. Pumunta sa board at i-tap ang I-edit (o pindutin nang matagal sa iyong board mula sa profile view at i-slide papunta sa icon na lapis)
 2. I-tap ang cover ng Board at pumili ng bagong cover para sa iyong board
 3. Ayusin ang litrato para ilagay sa frame sa pamamagitan ng pag-drag sa larawan
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang cover
 

Maaayos mo ang iyong mga board ayon sa alpabeto o ayon sa kung kailan mo huling na-save ang mga ito. I-tap lang ang Ayusin ayon sa para baguhin ang iyong kagustuhan.

Right now, you can't move Pins to other boards in our Android app. You'll need to use the Web version of Pinterest on a laptop or PC.

Ang mga board ay kung saan mo isine-save ang iyong mga Pin. Maaari kang magdagdag ng mga bagong board mula sa iyong profile o idagdag ang mga ito habang nagse-save ka, at palagi mong ma-e-edit ang board kung sakaling kailanganin mong baguhin ang pangalan o paglalarawan nito.
 
Alamin kung paano:
 
Magdagdag ng board
Mag-edit o mag-delete ng board
Palitan ang board cover
I-rearrange ang boards sa 'yong profile
Move Pins to another board
To add a new board from your profile:
 1. Go to your profile and tap the + symbol next to the search bar
 2. Tap Create new board
 3. Enter the board details, such as name and description. If you want to add a map, collaborators, or make the board secret you can do it here
 4. Tap Create when finished to create the board
Para magdagdag ng bagong board habang nagse-save ng Pin:
 1. I-tap ang I-save sa Pin kung saan mo ito gustong i-save
 2. Tap the board create button in the top right corner (it looks like a small board with a + on it)
 3. Enter the board details, such as name and description. If you want to add a map, collaborators, or make the board secret you can do it here
 4. Tap Create when finished to create the board and save the Pin

To edit or delete a board:
 1. Pumunta sa profile mo
 2. Open the board you want to edit or delete
 3. Tap the pencil icon at the top of the board
 4. Make changes to the board name, description, etc.
 5. To delete, tap the Delete board button to delete the board
 6. Tap Save when finished
Kapag nag-delete ka ng isang board, madi-delete din ang lahat ng Pins sa board na 'yon. Hindi namin mare-restore ang mga na-delete na Pins o boards kaya ingat! 
 
Note: Currently on iOS mobile devices, you can't turn a public board into a secret board, but you can make a secret board public.

To change a board cover:

 1. Pumunta sa board at i-tap ang icon na lapis (o pindutin nang matagal sa iyong board mula sa profile view at i-slide papunta sa icon na lapis)
 2. I-tap sa larawang nasa ilalim ng seksyong cover ng board at pumili ng bagong cover para sa iyong board
 3. Ayusin ang litrato para ilagay sa frame sa pamamagitan ng pag-drag sa larawan
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang cover, pagkatapos ang Tapos na para i-save ang board

Maaayos mo ang iyong mga board ayon sa alpabeto o ayon sa kung kailan mo huling na-save ang mga ito. I-tap lang ang Ayusin ayon sa para baguhin ang iyong kagustuhan.


Right now, you can't move Pins to other boards in our iOS app. You'll need to use the Web version of Pinterest on a laptop or PC.

Ang mga board ay kung saan mo isine-save ang iyong mga Pin. Maaari kang magdagdag ng mga bagong board mula sa iyong profile o idagdag ang mga ito habang nagse-save ka, at palagi mong ma-e-edit ang board kung sakaling kailanganin mong baguhin ang pangalan o paglalarawan nito.
 
Alamin kung paano:
 
Magdagdag ng board
Mag-edit o mag-delete ng board
Palitan ang board cover
I-rearrange ang boards sa 'yong profile
Move Pins to another board
To add a new board from your profile:
 1. Go to your profile and tap the + symbol next to the search bar
 2. Tap Create new board
 3. Enter the board details, such as name and description. If you want to add a map, collaborators, or make the board secret you can do it here
 4. Tap Create when finished to create the board
Para magdagdag ng bagong board habang nagse-save ng Pin:
 1. I-tap ang I-savesa Pin kung saan mo ito gustong i-save
 2. Tap the board create button in the top right corner (it looks like a small board with a + on it)
 3. Enter the board details, such as name and description. If you want to add a map, collaborators, or make the board secret you can do it here
 4. Tap Create when finished to create the board and save the Pin


To edit or delete a board:
 1. Pumunta sa profile mo
 2. Open the board you want to edit or delete
 3. Tap the pencil at the top of the board
 4. Make changes to the board name, description, etc.
 5. To delete, tap the Delete board button to delete the board
 6. Tap Save when finished
When you delete a board, all the Pins on that board are deleted as well. We can't restore deleted Pins or boards, so be careful!
 
Note: Currently on iOS mobile devices, you can't turn a public board into a secret board, but you can make a secret board public.

To change a board cover:

 1. Pumunta sa board at i-tap ang icon na lapis (o pindutin nang matagal sa iyong board mula sa profile view at i-slide papunta sa icon na lapis)
 2. I-tap sa larawang nasa ilalim ng seksyong cover ng board at pumili ng bagong cover para sa iyong board
 3. Ayusin ang litrato para ilagay sa frame sa pamamagitan ng pag-drag sa larawan
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang cover, pagkatapos ang Tapos na para i-save ang board

Maaayos mo ang iyong mga board ayon sa alpabeto o ayon sa kung kailan mong huling na-save ang mga ito. I-tap lang ang Ayusin ayon sa para baguhin ang iyong kagustuhan.


Right now, you can't move Pins to other boards in our iOS app. You'll need to use the Web version of Pinterest on a laptop or PC.

Mga may kaugnayang article