Magdagdag, mag-edit o mag-delete ng comment

Humingi ng tulong para sa:
Maaari kang magkomento sa mga Pin o i-@mention ang mga tao para bigyan sila ng abiso kapag nakakita ka ng isang bagay na maganda.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-comment sa isang Pin
Mag-edit o mag-delete ng comment
I-@mention ang isang tao
Nagkakaproblema sa pag-comment?
If you've got something good to say about a Pin, leave a comment.
 
To comment on a Pin:
 1. Mag-click sa Pin
 2. I-click ang Mga Komento sa ibaba ng larawan ng Pin
 3. Idagdag ang  iyong mensahe sa kahon at i-click ang Komento

If you need to edit a comment you made, you'll have to delete it and comment again.
 
To delete a comment:
 1. Mag-click sa Pin
 2. I-click ang Mga Komento sa ibaba ng larawan ng Pin
 3. Mag-hover over sa X sa kanan ng comment ko at mag-click sa I-delete ang comment
Maaari mo ring tanggalin ang mga komento ng ibang tao sa iyong sariling mga Pin. Sundin lang ang mga hakbang sa itaas.

You can @mention someone in a comment or Pin description and they'll get a notification about it.
 
Para i-@mention ang isa pang tao:
 1. I-type ang @ symbol at ang pangalan ng tao (hal: @firstname)
 2. Mag-click sa tamang pangalan mula sa listahan ng mga tumugma na ipapakita namin sa 'yo
Ang binanggit mong tao ay makakatanggap lang ng notification kung pina-follow din nila ang isa sa 'yong boards at naka-on ang kanilang comment notifications. 

Para maiwasan ang spam, hindi namin pinapayagang mag-comment ang accounts na may unconfirmed email addresses.
 
Para ma-confirm ang address mo:
 1. Tingnan ang email inbox (at spam folder!) mo para sa confirmation email galing sa amin
 2. Mag-click sa Confirm Email sa email
 3. Kung hindi mo natanggap ang email na 'yan, i-resend 'to sa pamamagitan ng pag-click sa I-resend ang email sa note sa itaas ng home feed mo

Tips at Troubleshooting

There's a 500-character limit on comments. We recommend keeping them short and sweet!
Maaari kang magkomento sa mga Pin o i-@mention ang mga tao para bigyan sila ng abiso kapag nakakita ka ng isang bagay na maganda.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-comment sa isang Pin
Mag-edit o mag-delete ng comment
I-@mention ang isang tao
Nagkakaproblema sa pag-comment?
If you've got something good to say about a Pin, leave a comment.
 
To comment on a Pin:
 1. Tap the Pin
 2. Tap Add comment in the box below the Pin
 3. Idagdag ang iyong komento at i-tap ang  Idagdag

If you need to edit a comment you made, delete it and comment again.
 
To delete a comment:
 1. Tap the Pin you commented on to bring it into close up view
 2. Press the button next to the comment that you want to delete
 3. Confirm that you really want to delete this comment and tap Delete

@mention someone in a comment or Pin description, and they'll get a notification.
 
Para i-@mention ang isa pang tao:
 1. I-type ang @ symbol at ang pangalan ng tao (hal: @firstname)
 2. Tap the right name from the list of matches we show you

Para maiwasan ang spam, hindi namin pinapayagang mag-comment ang accounts na may unconfirmed email addresses.
 
To confirm your email address:
 1. Check your inbox (and spam folder!) for a confirmation email from us
 2. Tap Confirm email in the email
 3. If you don't have that email, you can ask for it to be resent by tapping Resend email in the note at the top of your home feed

Tips at Troubleshooting

There's a 500-character limit on comments. We recommend keeping them short and sweet!
Maaari kang magkomento sa mga Pin o i-@mention ang mga tao para bigyan sila ng abiso kapag nakakita ka ng isang bagay na maganda.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-comment sa isang Pin
Mag-edit o mag-delete ng comment
I-@mention ang isang tao
Nagkakaproblema sa pag-comment?
If you've got something good to say about a Pin, leave a comment.
 
To comment on a Pin:
 1. Tap the Pin
 2. Tap Add a comment in the box below the Pin
 3. Add your comment and tap Send

If you need to edit a comment you made, you'll have to delete it and comment again.
 
To delete a comment:
 1. Tap the Pin
 2. Tap the x button next to the comment you want to delete
 3. Tap Delete to confirm

@mention someone in a comment or Pin description, and they'll get a notification.
 
Para i-@mention ang isa pang tao:
 1. I-type ang @ symbol at ang pangalan ng tao (hal: @firstname)
 2. Tap the right name from the list of matches we show you

Para maiwasan ang spam, hindi namin pinapayagang mag-comment ang accounts na may unconfirmed email addresses.
 
Para ma-confirm ang address mo:
 1. Check your email inbox (and spam folder!) for a confirmation email from us
 2. Tap Confirm Email in the email
 3. If you don't have that email, resend it by tapping Resend Email in the note at the top of your home feed

Tips at Troubleshooting

There's a 500-character limit on comments. We recommend keeping them short and sweet!
Maaari kang magkomento sa mga Pin o i-@mention ang mga tao para bigyan sila ng abiso kapag nakakita ka ng isang bagay na maganda.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-comment sa isang Pin
Mag-edit o mag-delete ng comment
I-@mention ang isang tao
Nagkakaproblema sa pag-comment?
If you've got something good to say about a Pin, leave a comment.
 
To comment on a Pin:
 1. Tap the Pin
 2. Tap Add comment in the box below the Pin
 3. Add your comment and tap Send

If you need to edit a comment you made, you'll have to delete it and comment again.
 
To delete a comment:
 1. Tap the Pin
 2. Tap the x button next to the comment you want to delete
 3. Tap Delete to confirm

@mention someone in a comment or Pin description, and they'll get a notification.
 
Para i-@mention ang isa pang tao:
 1. I-type ang @ symbol at ang pangalan ng tao (hal: @firstname)
 2. Tap the right name from the list of matches we show you

Para maiwasan ang spam, hindi namin pinapayagang mag-comment ang accounts na may unconfirmed email addresses.
 
Para ma-confirm ang address mo:
 1. Tingnan ang email inbox (at spam folder!) mo para sa confirmation email galing sa amin
 2. Tap Confirm email in the email
 3. If you don't have that email, resend it by tapping Resend email in the note at the top of your home feed

Tips at Troubleshooting

There's a 500-character limit on comments. We recommend keeping them short and sweet!