Magdagdag, mag-edit o mag-delete ng Pin

Humingi ng tulong para sa:
Pins are visual bookmarks that you collect on boards. You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-save ng mga bagay sa Pinterest
Mag-save mula sa website
Mag-save ng na-upload na larawan mula sa iyong computer
Edit, move or delete a Pin
Move, copy or delete Pins in bulk
To save all the stuff you discover on Pinterest:
 1. Mag-hover sa ibabaw ng Pin na gusto mong i-save at i-click ang I-save, o i-click ang Pin para palakihin ito at i-click ang I-save
 2. Add or edit the description
 3. Piliin ang board kung saan mo gustong mag-save

You can easily save things things you find around the web. We recommend using the browser button.
 
Para mag-save ng Pin gamit ang button sa browser:
 1. If you haven't done so, install the Pinterest browser button
 2. Click the browser button (the P) on your browser's toolbar
 3. Hanapin ang iyong paboritong larawan at i-click ang I-save
 4. Add or edit the description
 5. Piliin ang board kung saan mo gustong mag-save
Para mag-save ng Pin nang hindi ginagamit ang button sa browser:
 1. I-click ang + sa kanang ibaba sa sulok ng Pinterest at piliin ang Idagdag mula sa website
 2. I-type ang website URL
 3. Click Find Images
 4. Hanapin ang iyong paboritong larawan at i-click ang I-save
 5. Add or edit the description
 6. Piliin ang board kung saan mo gustong mag-save
Maaari kang mag-save ng JPG, PNG at GIF na mga image file, at mga video sa Youtube, Viemo at Ted. Alamin pa.

Para mag-save ng larawan mula sa iyong computer: 
 1. I-click ang + sa kanang ibaba sa sulok ng Pinterest at i-click ang Mag-upload ng Pin
 2. Click Choose Image and find the file on your computer
 3. Pick a board for your Pin and add a description
 4. I-click ang I-save
Maaari kang mag-upload JPG, PNG at GIF na mga image file. Kung gusto mong i-save ang isang video, kakailanganin mong i-upload ito sa Youtube, Vimeo o TED at pagkatapos ay i-save ito sa Pinterest..

To edit or delete a Pin:
 1. Hover over the Pin you want to edit and click the pencil button
 2. Edit the Pin description or pick a new board
 3. Mag-click sa I-save ang mga Pagbabago  kapag tapos ka na
 4. O mag-click sa I-delete ang Pin kung gusto mo nang alisin 'to - hindi mo na 'to mababawi kaya ingat!

To move, copy or delete a bunch of Pins at once:
 1. Go to any of your boards on the web (using a laptop or computer)
 2. I-click ang mga arrow na icon
 3. Select up to 50 Pins to move, copy or delete
 4. At this point, you have three options
  • Click Move and select a board to move the Pins to another board
  • Click Copy and select a board to copy the Pins to another board (so that they live on both boards)
  • Click Delete to delete the selected Pins - you can't undo this!
Keep in mind, you can't move Pins to secret boards and this feature is currently only available on the web (not in the apps or the mobile web).

Pins are visual bookmarks that you collect on boards. You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-save ng mga bagay sa Pinterest
Mag-save mula sa website
Mag-save ng na-upload na larawan mula sa iyong iPhone
Edit, move or delete a Pin
Move, copy or delete Pins in bulk
To save all the good stuff you discover on Pinterest:
 1. Pindutin nang matagal ang anumang Pin at i-slide ang iyong mga darili sa I-save - o, i-tap ang Pin para makita ito nang malapitan at i-tap ang I-save
 2. Add or edit the description of the Pin
 3. Piliin ang board kung saan mo gustong mag-save

Madali mong mase-save ang mga nakikita mo sa web.
 
Para mag-save mula sa web sa iOS 8 o mas mataas:
 1. If you haven't done so, add Pinterest to the iOS share options
 2. From your mobile browser (like Chrome or Safari), tap the Share button
  • In Safari, it’s the box and arrow button on the bottom bar
  • In Chrome, it’s the box and arrow button in the three dot menu in the top right
 3. Tap Pinterest
 4. Pumili ng larawan at piliin ang board kung saan mo ito gustong i-save
 5. I-tap ang I-save
Kung ikaw ay nasa iOS 7 o mas mababa, kakailanganin mong i-install ang button na browser ng Pinterest
 
Para mag-save mula sa web sa loob ng Pinterest app:
 1. Galing sa profile mo, mag-tap sa + button
 2. Mag-tap sa Web, i-add ang site address sa address bar at mag-tap sa Go
 3. I-tap ang I-save at piliin ang iyong larawan na gusto mong i-save
 4. Magdagdag ng paglalarawan at piliin ang board kung saan mo ito gustong i-save
Maaari kang mag-save ng JPG, PNG at GIF na mga image file, at mga video sa Youtube, Viemo at Ted. Alamin pa.

Para mag-upload ng picture galing sa iPhone mo:
 1. Galing sa profile mo, mag-tap sa + button
 2. Tap Photos
 3. Pumili ng picture galing sa camera roll mo o gumawa ng bago
 4. Magdagdag ng description at pumili ng board para sa Pin mo
Kung makakakuha ka ng mensahe na walang access ang app sa iyong camera o mga contact, kakailanganin mong i-enable ang access sa mga setting sa pagkapribado   ng iyong iPhone.

To edit or delete a Pin:
 1. Mag-Tap para sa close up ng Pin o i-press at i-hold ang Pin at i-slide ang daliri mo para I-edit
 2. Mag-tap sa I-edit
 3. I-edit ang description, pumili ng bagong board o i-delete ang Pin
 4. Mag-tap sa I-save kung tapos ka na

Ngayon, puwede ka lang mag-move, copy o mag-delete ng Pins nang bulk sa web version ng Pinterest. Pumunta sa Pinterest gamit ang laptop o computer.

Pins are visual bookmarks that you collect on boards. You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-save ng mga bagay sa Pinterest
Mag-save mula sa website
I-save ang na-upload na larawan mula sa iyong iPad
Edit, move or delete a Pin
Move, copy or delete Pins in bulk
To save all the good stuff you discover on Pinterest:
 1. Pindutin nang matagal ang anumang Pin at i-slide ang iyong darili sa I-save - o, i-tap ang Pin para makita ito nang malapitan at i-tap ang I-save
 2. Add or edit the description of the Pin
 3. Piliin ang board kung saan mo gustong mag-save

Madali mong mase-save ang mga nakikita mo sa web.
 
Para mag-save mula sa web sa iOS 8 o mas mataas:
 1. If you haven't done so, add Pinterest to the iOS share options
 2. From your mobile browser (like Chrome or Safari), tap the Share button
  • In Safari, it’s the box and arrow button on the bottom bar
  • In Chrome, it’s the box and arrow button in the three dot menu in the top right
 3. Tap Pinterest
 4. Pumili ng larawan at piliin ang board kung saan mo ito gustong i-save
 5. I-tap ang I-save
Kung nasa iOS 7 ka o mas mababa, kailangan mong i-install ang Pinterest browser button o mag-Pin gamit ang Pinterest app (sa ibaba).
 
Para mag-save mula sa web sa loob ng Pinterest app:
 1. Galing sa profile mo, mag-tap sa + button
 2. Mag-tap sa Web, i-add ang site address sa address bar at mag-tap sa Go
 3. I-tap ang I-save at piliin ang iyong larawan na gusto mong idagdag
 4. Magdagdag ng paglalarawan at piliin ang board kung saan mo ito gustong i-save
Maaari kang mag-save ng JPG, PNG at GIF na mga image file, at mga video sa Youtube, Viemo at Ted. Alamin pa.

To upload a picture you've taken on your iPad:
 1. Galing sa profile mo, mag-tap sa + button
 2. Tap Photos
 3. Pumili ng picture galing sa camera roll mo o gumawa ng bago
 4. Magdagdag ng description at pumili ng board para sa Pin mo
Kung nakatanggap ka ng message na walang access ang app sa camera o contacts mo, kailangan mong i-enable ang access sa privacy settings ng iPad mo.

To edit or delete a Pin:
 1. Mag-Tap para sa close up ng Pin o i-press at i-hold ang Pin at i-slide ang daliri mo para I-edit
 2. Mag-tap sa I-edit
 3. I-edit ang description, pumili ng bagong board o i-delete ang Pin
 4. Mag-tap sa I-save kung tapos ka na

Ngayon, puwede ka lang mag-move, copy o mag-delete ng Pins nang bulk sa web version ng Pinterest. Pumunta sa Pinterest gamit ang laptop o computer.

Pins are visual bookmarks that you collect on boards. You can save Pins you find on Pinterest or add new ones from your favorite websites.
 
Alamin kung paano:
 
Mag-save ng mga bagay sa Pinterest
Mag-save mula sa website
I-save ang na-upload na larawan mula sa iyong Android
Edit, move or delete a Pin
Move, copy or delete Pins in bulk
To save all the good stuff you discover on Pinterest:
 1. Pindutin nang matagal ang anumang Pin at i-slide ang iyong mga darili sa I-save - o, i-tap ang Pin para makita ito nang malapitan at i-tap ang I-save
 2. Add or edit the description of the Pin
 3. Piliin ang board kung saan mo gustong mag-save

Madali mong mase-save ang mga nakikita mo sa web.
 
Para mag-save mula sa web sa Android:
 1. In your browser, tap the three-dot button next to the address bar
 2. Tap Share
 3. Tap Add a Pin

To upload a picture you've taken on your Android device:
 1. From your profile, tap the + button
 2. Choose Camera to take a new picture, or Gallery to pick an existing picture
 3. Pumili ng board at i-tap ang I-save

Edit a Pin to change its description
 1. Tap the Pin to see it close up, or press and hold the Pin and slide your finger to Edit
 2. Mag-tap sa I-edit
 3. I-edit ang description, pumili ng bagong board o i-delete ang Pin
 4. Mag-tap sa Save

Ngayon, puwede ka lang mag-move, copy o mag-delete ng Pins nang bulk sa web version ng Pinterest. Pumunta sa Pinterest gamit ang laptop o computer.