Gumawa ng button na I-save para sa iyong site

Ang button na I-save ay ang pinakamagandang paraan matuklasan sa Pinterest ang iyong negosyo. Kapag idinagdag mo ang button na I-save sa iyong mga page ng site, maaaring i-save ng iyong mga customer ang mga bagay na gusto nila sa Pinterest, na ang ibig sabihin ay mas higit pang mga tao ang makakahanap sa mga bagay na iyon. 
 
If you have a Wordpress, Blogger, Tumblr, Wix or Squarespace website:
 
WordPress.com WordPress.com
The Wordpress Pin It button doesn't require any extra code on your site. You can add the Pin It button to all of your Wordpress posts by enabling it in default sharing options.
 1. Pumunta sa 'yong WordPress dashboard
 2. Go to Settings then Sharing
 3. In the Sharing Buttons section, drag the Pinterest service from Available Services to Enabled Services
 4. If you want to display the default Pin It button image, change the Button style dropdown to Official ​buttons
 5. Click Save Changes at the bottom of the page
WordPress.org WordPress.org

Download a plugin for the hovering Pin It button from the WordPress.org plugin directory.

Blogger Blogger
 1. Sa 'yong Blogger dashboard, pumunta sa Layout section
 2. Click edit in the Blog Posts section
 3. Scroll to Show Share Buttons, and check the box if it isn't already checked
 4. Kung kailangan, puwede mong i-rearrange ang anuman sa Arrange Items section at mag-click sa I-save
Tumblr Tumblr
First, you need to add a JavaScript line.
 
Para idagdag ang JavaScript line:
 1. Sa 'yong Tumblr dashboard, piliin ang blog na gusto mong i-edit at mag-click sa Customize
 2. Click Edit HTML from the Customize screen
 3. Mag-scroll sa ibaba ng code
 4. Tingnan kung may pinit.js ang 'yong code at kung meron, tapos ka na!
 5. If not, add this right above the closing </body> tag: <script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
 
Para magdagdag ng hovering Pin It button:
 1. Make sure you added your JavaScript line using the steps above
 2. Sa 'yong Tumblr dashboard, piliin ang blog na gusto mong i-edit at mag-click sa Customize
 3. Click Edit HTML from the Customize screen
 4. Mag-scroll sa ibaba ng code
 5. Add data-pin-hover="true" before the “src=” part from step 4 above. ​Your new line should look like this: <script type="text/javascript" async data-pin-hover="true" src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
 6. Mag-click sa Update Preview. Dapat makita mo na ngayong lilitaw ang Pin It button kapag itinapat mo ang cursor sa ibabaw ng example image sa kanan. Kung hindi pa rin, bumalik sa step 4 at siguraduhing tama ang lahat ng bagay.
 7. Mag-click sa I-save
Wix.com Wix.com
 1. Click Add (+) on the left side of your editor.
 2. Click Social.
 3. Scroll to the bottom and click Pinterest Pin It.
 4. Drag the Pin It button to where you'd like it on your page.
 5. Gagawa ang Pin It button ng Pin depende sa picture at description na pipiliin mo. Magli-link back ang Pin sa kasalukuyan mong page kapag nag-click ka sa Pin it.
Squarespace Squarespace

Learn how to build a Pin It button for your Squarespace site here

 
Kung ikaw mismo ang gustong gumawa ng isang button, magdesisyon muna kung aling uri ng button na I-save ang gusto mong idagdag. Mayroong 3 uri na mapagpipilian: 
 
 • Pag-hover sa larawan (inirerekomenda): Kapag nagho-hover ang isang tao sa anumang larawan sa page, lumalabas ang button na I-save.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Go to the widget builder.
  2. Select Image Hover in the Button type section.
  3. Customize the size and shape of your button. 
  4. Preview your button by hovering over the sample image. You can also click the Pin It button to see how it works.
  5. Once you’re satisfied with the button, copy the code under the Copy the code section.
  6. Paste the code just above the closing </body> tag of each page where you want the button to show up on your site.
 • Anumang larawan  (tingnan ang halimbawa): Kung iki-click ng isang tao ang button na ito, maaari nilang i-save ang anumang larawan sa site. Napakadali nitong gawin.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Go to the widget builder.
  2. Select Any image under the Button type section
  3. I-customize ang laki, hugis, wika at larawan para sa iyong button. 
  4. I-preview ang iyong button sa pamamagitan ng pag-hover sa halimbawang larawan. Maaari mo ring i-click ang button na I-save para makita kung paano ito gumagana.
  5. Kapag nasiyahan ka na sa button, kopyahin ang code na lalabas sa kanang bahagi ng page.
  6. Paste the code between the <body> and </body> tags of each page where you want the button to show up on your site.
 • Isang larawan (tingnan ang halimbawa): Ito ay button na I-save para sa solong larawan sa iyong page, at kailangan ng higit pang teknikal na pagko-code.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Go to the widget builder
  2. I-customize ang laki, hugis, wika o larawan para sa iyong button. 
  3. Idagdag ang URL para sa mga webpage na mayroong larawan na gusto mong gawan ng button na I-save (maaari itong ay ang iyong homepage o anumang iba pang page sa iyong site)
  4. Open a new window on your browser and go to your website
  5. I-right click ang larawan na gusto mong gawan ng button na I-save
  6. Select Copy Image URL
  7. Go back to the widget builder and paste the image URL in the Image field
  8. Write a description for your image
  9. Click Build It! to preview the button
  10. Kapag nasiyahan ka sa button, kopyahin ang code na lalabas sa kanang bahagi ng page
  11. Paste the code between the <body> and </body> tags of each page where you want the button to show up on your site

Karaniwang issues

Ang counter ng button na I-save ay hindi lumalabas o hindi tama
Kapag na-click mo ang button na I-save, hindi bubukas sa bagong window ang board picker
Your hover button isn't working
Pinterest is having trouble talking to my site

Ipinapakita ng counter ang bilang ng Pins na pumupunta sa URL na tinukoy mo sa button code. Kung iba ang page na 'yon sa kasalukuyan mong page, maaaring magpakita ang counter ng ibang number kaysa sa inaasahan mo.

Kung gumagamit ka ng counter sa anumang larawan ng button na I-save, ipapakita nito ang bilang para sa lahat na Pin na napupunta sa URL ng page na kasalukuyang kinaroroonan mo.

Kung gumagamit ka ng counter sa gilid ng button at zero ang Pins para sa page na 'to, hindi magpapakita ang counter. Kapag may isa o higit pang Pin mula sa page na 'yon, makikita ang counter.

Kung gumagamit ka ng button na I-save na ibinibigay ng third party plugin, makipag-ugnayan sa gumawa ng plugin para makita kung maaayos nila ang problema. 

Kung ginagamit mo ang iyong sariling button na I-save, subukan ang mga tip na ito:

 • Make sure you included the JavaScript line in your page's code, right above the closing tag
 • Kung meron kang paulit-ulit na JavaScript line sa 'yong page, subukang alisin ang lahat ng line maliban sa pinakahuli.
 • Kung ginagamit mo nang sabay ang advanced asynchronous JavaScript at ang regular JavaScript line, alisin ang isa sa mga 'to.
 • Kung gumagamit ka ng third party plugin, siguraduhing hindi pa 'to nagdaragdag ng isang pinit-js line sa 'yong code. Kung meron na, hindi mo na 'to kailangang idagdag.
May ilang hosts na hindi sumusuporta sa JavaScript kaya hindi mo madaragdag ang code mula sa aming widget builder. Maaaring meron silang alternatibong paraan para magdagdag ng widgets.

Try these troubleshooting tips:
 
 • Siguraduhin na ang iyong mga larawan ay hindi bababa sa 100px sa isang dimension (taas o lapad) at hindi bababa sa 200px sa iba pa (ang mga larawan ay hindi dapat bababa sa 120px ng 120px para ipakita ang button na I-save sa pag-hover)
 • Make sure your images aren't specified in the CSS background, and make sure each image has a src attribute that starts with "img"
 • Add the hover button code just above your closing tag

This means Pinterest is timing out before we can create a Pin on your site. Unfortunately, this isn't something we can fix, and usually happens when a site is slow. We recommend investigating this one on your end!