Edit your account privacy

Mayroon kang ilang opsyon para gawing mas pribado ang iyong account.

Hide your account from search engines
Itago ang iyong mga Pin mula sa ibang mga tao
Disable posting to Facebook or Twitter
Unfollow Facebook Friends
Disable cookie-based personalization
To keep search engines like Google and Yahoo! from showing your Pinterest profile:
 
 1. Mag-click sa pangalan mo sa itaas ng Pinterest
 2. Click the gear menu, then settings
 3. Gawing Oo ang naka- No na Search Privacy
 4. Mag-click sa Save Settings
 
Bagaman maitatago namin ang iyong profile, hindi namin palaging maitatago ang iyong pangalan, lalo na kung na-save ng iba ang iyong mga Pin. Para sa dagdag na privacy, maaari mong baguhin ang iyong pangalan o gumamit ng mga lihim na board.
 
Pagkatapos mong i-edit ang privacy settings o pangalan mo, aabot ng ilang linggo bago ma-update ng search engine ang mga pagbabagong 'yon. Kung io-on mo ang search privacy setting pero nakikita mo pa rin ang profile mo sa mga resulta ng paghahanap, puwede mong hilingin sa Google na alisin nang mas mabilis ang isang page.
 

Habang hindi mo tuluyang maitatago ang iyong aktibong account, maaari kang gumamit ng mga lihim na board para panatilihing nakatago ang lahat ng iyong Pin mula sa ibang tao. Ikaw lang ang maaaring tumingin sa sarili mong mga lihim na baord (maliban kung iimbitahan mo ang isa pang tao).
 
Even if you delete your original Pins, the Pins (with your name) may still appear on Pinterest, especially if others have Pinned your Pins. For extra privacy, you can change your name.
 
Hindi mo maaaring gawing lihim na board ang isang pampublikong board, o ilipat o kopyahin ang isang Pin papunta sa isang lihim na board. Kung gusto mong itago ang mga dati nang Pin, i-save ang Pin sa iyong lihim na board, pagkatapos ay tanggalin ang orihinal na Pin. 
 
Learn more about creating secret boards.
 

The Post to option controls sharing Pins on Facebook or Twitter.
 
To disable “Post to Facebook” or “Post to Twitter”:
 
 1. I-click ang I-save sa alinmang Pin
 2. Uncheck Post to Facebook or Post to Twitter in the bottom left corner
 3. I-save ito sa isa sa iyong mga board
 
This checkbox is “sticky”, meaning that once you uncheck it, it will stay unchecked for all future Pins.
 

Kung nag-sign up ka gamit ang Facebook, maaaring awtomatiko mong na-follow ang ilan sa iyong mga kaibigan sa Facebook. Ang pag-unfollow sa mga kaibigan na ito ay madali, at walang pagkakaiba sa pag-unfollow na sinumang iba pang tao.
 
To unfollow Facebook friends:
 
 1. Go to your profile and click Following
 2. I-toggle sa Mga Tao
 3. I-tap ang I-unfollow na button sa mga taong gusto mong itigil na i-followmakikita mong babalik muli ang button sa I-follow.
 

To provide you with the most Pinteresting content, we use information from other sites you’ve visited or apps you’ve used. Some of our advertisers also share information with us to help us customize Pinterest for you.
 
Pinahahalagahan namin ang karapatan sa privacy ng mga tao, at binibigyan ka namin ng opsyong i-off ang mga feature na ito. 
 
To turn off personalization:
 
 1. Go to your profile and click the gear menu, then settings
 2. Under Personalization, change both of the following settings to No:
  • Gamitin rin ang sites na pinakahuli mong binisita?
  • Gamitin din ang info galing sa amin ad partners?
 3. Mag-click sa Save Settings
 
Learn more about how we use cookies and information from our advertisers.