Pag-follow at pag-unfollow

Humingi ng tulong para sa:
You can follow all of someone's boards or just the ones you like best. We'll show you Pins in your home feed from people, boards, and topics you follow.
 
Alamin kung paano:
 
Follow or unfollow an entire profile
Follow or unfollow a single board
See who's following you
See who you're following
Unawain ang follower count mo
To follow or unfollow all of someone's boards:
 1. Hanapin ang tao at bisitahin ang kanilang profile
 2. Click Follow or Unfollow at the top of their profile to follow or unfollow all of their boards
O
 1. Kung makikita mo ang isa sa kanilang mga Pin sa iyong home feed, i-click ang Pin para makita ito nang closeup.
 2. I-click ang kanilang pangalan para bisitahin ang kanilang profile, pagkatapos ay i-unfollow ang mga board na hindi ka na interesado.
Unfollowing boards prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To follow or unfollow a single board:
 1. Hanapin ang tao at bisitahin ang kanilang profile
 2. Click Follow or Unfollow on the board to follow or unfollow that specific board
O
 1. Kung makikita mo ang isa sa kanilang mga Pin sa iyong home feed, i-click ang Pin para makita ito nang closeup
 2. I-click ang kanilang pangalan para bisitahin ang kanilang profile, pagkatapos ay i-unfollow ang board na hindi ka na interesado
Unfollowing a board prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To see who's following you:
 1. I-click ang button ng iyong profile sa itaas ng Pinterest para makapunta sa profile mo
 2. Click Followers
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 

To see who you're following:
 1. I-click ang button ng iyong profile sa itaas ng Pinterest para makapunta sa profile mo
 2. Click Following
 3. Pumili sa pagitan ng mga paksatao at board na pina-follow mo
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.

Mas madalas mong ginagamit ang Pinterest, mas malamang na mahahanap ka ng ibang tao.Kung mayroon kang mahusay na panlasa at nakakawiling mga Pin at board, maaaring i-follow ka rin nila! Ang bilang ng iyong follower ay ang bilang ng ibang mga tao na pina-follow ka (o ang isa sa iyong mga board). 
 
The number of followers you have may increase or decrease because the number of people on Pinterest is always changing.
 
Ipinapakita ng notifications ang lahat ng pinakabagong activity sa iyong account. Ibig sabihin, kung pina-follow ka ni Karen ngayon at may 14 na iba pang taong pina-follow mo, makikita mo sa notification ang "Pina-follow ka ni Karen at 14 iba pa" at ang bilang ng follower mo ay madaragdagan ng 1 ngayon.
 
If you're seeing slowed or decreased follower activity, there's nothing wrong with your account. We are constantly trying out new things to help you discover things you love on Pinterest. One way we do this is by changing the algorithms that determine how profiles and boards show in search, email recommendations, new user education, and Picked for you Pins. These likely account for any changes you might be seeing.
 
NoteWe don’t notify you when someone stops following you, when someone deactivates their account or when we remove an account for spammy behavior or for violating our policies.

Tips at Troubleshooting

Palaging magbabago ang bilang ng mga taong gumagamit ng Pinterest, kaya parati ring magbabago ang bilang ng iyong follower!
You can follow all of someone's boards or just the ones you like best. We'll show you Pins in your home feed from people, boards, and topics you follow.
 
Alamin kung paano:
 
Follow or unfollow an entire profile
Follow or unfollow a single board
See who's following you
See who you're following
Unawain ang follower count mo
To follow or unfollow all of someone's boards:
 1. Hanapin ang tao at bisitahin ang kanilang profile
 2. Tap Follow or Unfollow at the top of their profile to follow or unfollow all of their boards
​OR
 1. Kung makikita mo ang isa sa kanilang  mga Pin sa iyong home feed, i-tap ang Pin para makita ito nang malapitan
 2. I-tap ang pangalan ng tao para bisitahin ang kanilang profile
 3. Tap Follow or Unfollow on their profile to follow or unfollow all of their boards
Unfollowing boards prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To follow or unfollow a single board:
 1. Hanapin ang tao at bisitahin ang kanilang profile
 2. Tap Follow or Unfollow on the board to follow or unfollow that specific board
​OR
 1. Kung makikita mo ang isa sa kanilang mga Pin, i-tap ang Pin para makita ito nang closeup
 2. I-tap ang kanilang pangalan para bisitahin ang kanilang profile, pagkatapos ay i-unfollow ang mga board na hindi ka na interesado
Unfollowing a board prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To see who's following you:
 1. Tap the person button to get to your profile
 2. Tap the number above followers (this is your follower count)
 3. Scroll through the profiles of your followers
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 

To see who you're following:
 1. Tap the person button to get to your profile
 2. Tap the number above following (this is your follower count)
 3. Pumili sa pagitan ng mga board, paksa, at tao na iyong pina-follow
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 

Mas madalas mong ginagamit ang Pinterest, mas malamang na mahahanap ka ng ibang mga tao.Kung mayroong kang mahusay na panlasa at nakakawiling mga Pin at board, maaari ka rin nilang i-follow! Ang bilang ng iyong follower ay ang bilang ng ibang mga tao na pina-follow ka (o ang isa sa iyong mga board). 
 
The number of followers you have may increase or decrease because the number of people on Pinterest is always changing.
 
Ipinapakita ng notifications ang lahat ng pinakabagong activity sa iyong account. Ibig sabihin, kung pina-follow ka ni Karen ngayon at may 14 na iba pang taong pina-follow mo, makikita mo sa notification ang "Pina-follow ka ni Karen at 14 iba pa" at ang bilang ng follower mo ay madaragdagan ng 1 ngayon.
 
If you're seeing slowed or decreased follower activity, there's nothing wrong with your account. We are constantly trying out new things to help you discover things you love on Pinterest. One way we do this is by changing the algorithms that determine how profiles and boards show in search, email recommendations, new user education, and Picked for you Pins. These likely account for any changes you might be seeing.
 
Note: We don’t notify you when someone stops following you, when someone deactivates their account or when we remove an account for spammy behavior or for violating our policies.
 

Tips at Troubleshooting

Palaging magbabago ang bilang ng mga taong gumagamit ng Pinterest, kaya parati ring magbabago ang bilang ng iyong follower!
You can follow all of someone's boards or just the ones you like best. We'll show you Pins in your home feed from people, boards, and topics you follow.
 
Alamin kung paano:
 
Follow or unfollow an entire profile
Follow or unfollow a single board
See who's following you
See who you're following
Unawain ang follower count mo
To follow or unfollow all of someone's boards:
 1. Hanapin ang tao at bisitahin ang kanilang profile
 2. Tap Follow or Unfollow at the top of their profile to follow or unfollow all of their boards
​OR
 1. Kung makikita mo ang isa sa kanilang mga Pin sa iyong home feed, i-tap ang Pin para makita ito nang malapitan
 2. I-tap ang pangalan ng tao para bisitahin ang kanilang profile
 3. Tap Follow or Unfollow on their profile to follow or unfollow all of their boards
Unfollowing boards prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To follow or unfollow a single board:
 1. Hanapin ang profile ng tao ayon sa pamamagitan ng paghahanap at bisitahin ang kanilang profile
 2. Tap Follow or Unfollow on the board to follow or unfollow that specific board
​OR
 1. If you're seeing a Pin of theirs, tap the Pin to see a close-up
 2. I-tap ang kanilang pangalan para bisitahin ang kanilang profile, pagkatapos ay i-unfollow ang mga board na hindi ka na interesado
Unfollowing a board prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 
 

To see who's following you:
 1. Tap the person button to get to your profile
 2. Tap the number above followers (this is your follower count)
 3. Scroll through the profiles of your followers
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 

To see who you're following:
 1. Tap the person button to get to your profile
 2. Tap the number above following (this is your follower count)
 3. Pumili sa pagitan ng mga board, paksa, at tao na pina-follow mo
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 
Or you can:
 1. Go to your home feed and tap the grid icon in the top right
 2. Pumili sa pagitan ng mga paksa, tao at board
 

Mas madalas mong ginagamit ang Pinterest, mas malamang na mahahanap ka ng ibang mga tao.Kung mayroong kang mahusay na panlasa at nakakawiling mga Pin at board, maaari ka rin nilang i-follow! Ang bilang ng iyong follower ay ang bilang ng ibang mga tao na pina-follow ka (o ang isa sa iyong mga board). 
 
The number of followers you have may increase or decrease because the number of people on Pinterest is always changing.
 
Ipinapakita ng notifications ang lahat ng pinakabagong activity sa iyong account. Ibig sabihin, kung pina-follow ka ni Karen ngayon at may 14 na iba pang taong pina-follow mo, makikita mo sa notification ang "Pina-follow ka ni Karen at 14 iba pa" at ang bilang ng follower mo ay madaragdagan ng 1 ngayon.
 
If you're seeing slowed or decreased follower activity, there's nothing wrong with your account. We are constantly trying out new things to help you discover things you love on Pinterest. One way we do this is by changing the algorithms that determine how profiles and boards show in search, email recommendations, new user education, and Picked for you Pins. These likely account for any changes you might be seeing.
 
Note: We don’t notify you when someone stops following you, when someone deactivates their account or when we remove an account for spammy behavior or for violating our policies.
 

Tips at Troubleshooting

Palaging magbabago ang bilang ng mga taong gumagamit ng Pinterest, kaya parati ring magbabago ang bilang ng iyong follower!
You can follow all of someone's boards or just the ones you like best. We'll show you Pins in your home feed from people, boards, and topics you follow.
 
Alamin kung paano:
 
Follow or unfollow an entire profile
Follow or unfollow a single board
See who's following you
See who you're following
Unawain ang follower count mo
To follow or unfollow all of someone's boards:
 1. Hanapin ang profile ng tao sa pamamagitan ng paghahanap at pagbisita sa kanilang profile
 2. Tap Follow or Unfollow at the top of their profile to follow or unfollow all of their boards
​OR
 1. Kung makikita mo ang isa sa kanilang mga Pin sa iyong home feed, i-tap ang Pin para makita ito nang malapitan
 2. I-tap ang pangalan ng tao para bisitahin ang kanilang profile
 3. Tap Follow or Unfollow on their profile to follow or unfollow all of their boards
Unfollowing boards prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To follow or unfollow a single board:
 1. Hanapin ang tao at bisitahin ang kanilang profile
 2. Tap Follow or Unfollow on the board to follow or unfollow that specific board
​OR
 1. If you're seeing a Pin of theirs, tap the Pin to see a close-up
 2. I-tap ang kanilang pangalan para bisitahin ang kanilang profile, pagkatapos ay i-unfollow ang mga board na hindi ka na interesado
Unfollowing a board prevents new Pins from showing in your home feed, but you might see some old Pins for a while.
 

To see who's following you:
 1. Tap the person button to get to your profile
 2. Tap the number above followers (this is your follower count)
 3. Scroll through the profiles of your followers
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 

To see who you're following:
 1. Tap the person button to get to your profile
 2. Tap the number above following (this is your follower count)
 3. Pumili sa pagitan ng mga board, paksa, at tao na pina-follow mo
You can also use this page to quickly follow or unfollow by clicking the Follow or Unfollow buttons.
 
Or you can:
 1. Go to your home feed and tap the grid icon in the top right
 2. Pumili sa pagitan ng mga paksa, tao at board
   
 

Mas madalas mong ginagamit ang Pinterest, mas malamang na mahahanap ka ng ibang mga tao.Kung mayroong kang mahusay na panlasa at nakakawiling mga Pin at board, maaari ka rin nilang i-follow! Ang bilang ng iyong follower ay ang bilang ng ibang mga tao na pina-follow ka (o ang isa sa iyong mga board). 
 
The number of followers you have may increase or decrease because the number of people on Pinterest is always changing.
 
Ipinapakita ng notifications ang lahat ng pinakabagong activity sa iyong account. Ibig sabihin, kung pina-follow ka ni Karen ngayon at may 14 na iba pang taong pina-follow mo, makikita mo sa notification ang "Pina-follow ka ni Karen at 14 iba pa" at ang bilang ng follower mo ay madaragdagan ng 1 ngayon.
 
If you're seeing slowed or decreased follower activity, there's nothing wrong with your account. We are constantly trying out new things to help you discover things you love on Pinterest. One way we do this is by changing the algorithms that determine how profiles and boards show in search, email recommendations, new user education, and Picked for you Pins. These likely account for any changes you might be seeing.
 
Note: We don’t notify you when someone stops following you, when someone deactivates their account or when we remove an account for spammy behavior or for violating our policies.
 

Tips at Troubleshooting

Palaging magbabago ang bilang ng mga taong gumagamit ng Pinterest, kaya parati ring magbabago ang bilang ng iyong follower!