Mga hashtag sa Pinterest

Tinutulungan ng mga hashtag ang mga Pinner na matuklasan ang mga pinakabagong nilalaman sa Pinterest. 

Ano ang mga hashtag?

Ang mga hashtag ay salita o parirala na mayroong hash (#) sa unahan at ginagamit para matukoy ang mga Pin sa partikular na paksa. Gumagana ang mga hashtag sa Pinterest katulad din sa ibang lugar kung saaan makikita ang mga ito. Kapag nagdagdag ka ng mga hashtag sa paglalarawan para sa bagong Pin, mapupuntahan ng ibang Pinner ang feed ng lahat ng Pin na mayroong ganoong hashtag. Na-promote man o hindi ang mga Pin na iyon, nasa pinakaitaas ang mga pinakabagong Pin.

Maghanap ng mga Pin na may mga hashtag

Maaari kang makatuklas ng may kaugnayang nilalaman sa pamamagitan ng pag-click sa hashtag sa paglalarawan ng Pin. Maaari mo ring hanapin ang isang Hashtag, tulad ng “#interiordesign” o “#healthyrecipes”.

Magdagdag ng mga hashtag sa mga Pin

Ang mga hashtag para sa mga Pin ay nasa paglalarawan. Para magdagdag ng hashtag sa paglalarawan ng iyong Pin, i-type ang “#” at magdagdag ng keyword o parirala. Kung gusto mong palitan ang iyong hashtag sa ibang pagkakataon, i-edit ang paglalarawan ng Pin.