Mga personalized na ad sa Pinterest

Mga personalized na ad sa Pinterest

Para tulungan kang makita ang uri ng mga ad na mas malamang na magiging interesado ka, ang ilang kumpanya na nag-a-advertise sa Pinterest ay gumagamit ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad kapag wala sa Pinterest para i-personalize ang mga ad na nakikita mo.

Halimbawa:

  • Maaari silang magbahagi sa amin ng listahan ng mga email address ng customer. At kung nasa Pinterest ang kanilang mga customer, maaari kaming magpakita ng mga Pino-promote na Pin na mas may kaugnayan. 
  • Maaari silang gumamit ng Pinterest tag sa kanilang website para tulungan kaming maintindihan kung sino ang pumunta o bumili sa kanilang site. Magagamit namin ang impormasyong iyon para magpakita ng mga ad sa mga tamang tao sa Pinterest. Halimbawa, sa ganitong paraan maaari kang makakuha ng ad para sa isang pares ng sapatos na na-check out mo, pero hindi binili.

Ayaw mo bang makakita ng mga ad sa Pinterest na naka-personalize gamit ang ganitong uri ng impormasyon?  Pumunta sa iyong mga setting ng account at i-set ang tab na “Use info from our ad partners” sa “No.” Makakakita ka pa rin ng mga ad sa Pinterest, pero hindi ipe-personalize ang mga ito gamit ang impormasyon mula sa aming mga partner.

Mga naka-personalize na ad na wala sa Pinterest

Ang karamihan ng mga serbisyo sa pag-a-advertise ay nangongolekta at gumagamit ng data mula sa iyong web at aktibidad sa mobile app sa Pinterest at wala sa Pinterest para tumulong sa pagpapakita sa iyo ng mga ad na mas nakatuon sa iyong mga interes. 

Ang ilan sa mga serbisyo ng ad ay maaaring mangolekta at gumamit ng impormasyong tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanilang naka-personalize na mga ad sa Pinterest, at ginagamit ang impormasyong iyon para i-personalize ang mga ad para sa iyo nang wala sa Pinterest. Halimbawa: Kung magki-click ka sa isang ad para sa “Shoes Inc.” sa Pinterest, maaaring magpakita sa iyo ang Shoes Inc. ng mas maraming ad tungkol sa sapatos nang walang sa Pinterest.

Maaari mong itigil ang paggamit na ito ng iyong aktibidad sa Pinterest sa pamamagitan ng pag-opt out sa mga naka-personalize na ad sa Pinterest. Pumunta lang sa iyong mga setting ng account at i-adjust ang setting na “Gumamit ng impormasyon mula sa aming mga ad partner” sa “Hindi.” 

Aktibidad sa web:

Marami sa mga serbisyo ng advertising ang nagpapatupad ng consumer choice tool ng Digital Advertising Alliance sa optout.aboutads.info. Sa site na iyon maaari kang mag-opt out sa paggamit ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad ng pag-browse ng web para sa layunin ng pagpapakita sa iyo ng mga naka-target na ad ng mga kalahok na kumpanya. Kung ikaw ay nasa Canada o Europe, maaari ka ring bumisita sa youradchoices.ca ng DAAC o sa youronlinechoices.eu ng EDAA.

Mga mobile app:

Ang mga iOS at Android device ay mayroong naitatakdang identifier ng advertising na maaaring gamitin ng mga kumpanya para mag-target ng mga ad batay sa mga app na ginagamit mo. Pinapahintulutan ka ng mga iOS at Android device na mag-opt out sa paggamit sa identifier na ito para sa mga layunin ng pagpapakita sa iyo ng mga naka-target na ad:

  • iOS: Sa mga setting ng iyong iOS device, i-on ang setting na “Limitahan ang Pagsubaybay ng Ad”
  • Android: Sa mga setting ng iyong Android device, i-on ang “Mag-opt out sa Pag-personalize ng Mga Ad”