Picked for you Pins

Ang mga Pin na pinili para sa iyo ay mga Pin na inirerekomenda batay sa mga board na ginagawa mo, mga Pin na sine-save mo at mga bagay na hinahanap mo sa Pinterest. 

Ang iyong home feed ay halo ng mga Pin na Pinili para sa iyo at ng mga Pin mula sa mga tao, paksa at mga board na pina-follow mo. Kung mas gugustuhin mong makita lang ng mga Pin mula sa mga tao, board at paksa na pina-follow mo, tingnan ang tab ng Pina-follow.

Maaari mong itago ang mga indibiduwal na Pin na Pinili para sa iyo para tulungan ang Pinterest na maintindihan ang mga uri ng mga Pin na hindi mo gustong makita.