Pigilan ang mga pag-save sa Pinterest mula sa iyong site

Kung ayaw mong i-save ng mga tao ang mga bagay sa Pinterest mula sa iyong website, i-paste lang ang code na ito sa <head> seksyon ng alinmang page sa iyong site:​
<meta name="pinterest" content="nopin" />
Kapag sinusubukang i-save ng isang tao sa Pinterest ang mga bagay na mula sa iyong site, makikita nila ang mensaheng ito: Hindi pinapayagan ng site na ito ang pagse-save sa Pinterest. Pakikontak ang may-ari sa anumang mga tanong. Salamat sa pagbisita!
 
Puwede mong i-customize ang message sa pamamagitan ng pagdaragdag ng description sa meta tag:
<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "Pasensya na, hindi ka maaaring mag-save mula sa aking website!" />
Kung gusto mong i-off ang pagse-save sa Pinterest sa iisang larawan, idagdag ito sa tag:​
<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />
If you believe your copyrights are being infringed, visit our copyright page to submit a copyright complaint.