I-reset ang 'yong password

Kung nakalimutan mo ang iyong password, mare-reset mo ito.

  1. Pumunta sa www.pinterest.com/password/reset/
  2. Hanapin ang iyong account - gamitin ang iyong email, pangalan o username
  3. Piliin ang "Magpadala ng email"
  4. Tingnan ang iyong email at kumpirmahin ang iyong pag-reset ng password

Hindi nakikita ang email?  Nagpapadala kami ng mga pagkumpirma sa pag-reset ng password sa email na ginagamit mo para sa Pinterest. Subukang tingnan ang iba pang email account, o tingnan ang May problema sa pagtanggap ng mga email mula sa Pinterest.

Kung naka-log in ka na, maaari mong palitan ang iyong password mula sa iyong mga setting

Mga may kaugnayang article