Send Pins and messages

Humingi ng tulong para sa:
Find a must-share Pin, or just want to kick off a conversation? You can do both from anywhere on Pinterest.
 
Send a Pin or board
Send a profile
Magpadala ng message
Hide a message
To send a Pin or board:
 1. I-click ang button na ibahagi  sa itaas ng anumang Pin o board
 2. Pumili ng Pinner, social platform o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. I-click ang Ipadala
 

To send a profile:
 1. I-click ang button na ibahagi  sa itaas ng profile
 2. Pumili ng Pinner, social platform o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. I-click ang Ipadala

Para magpadala ng isang mensahe:
 1. Click the chat bubble at the top of the page
 2. Click New message
 3. Add up to 9 people in the To: line
 4. Add your message and click Send
Para itago ang isang mensahe sa iyong mga notification, mag-hover sa mensahe at i-click ang X. Lalabas muli ang thread ng mensahe kung magre-reply ang tao  o magpapadala sa iyo ng isa pang Pin.
 
Right now, you can't permanently delete a message thread.
 

Para itago ang isang mensahe sa iyong mga notification, i-click ang X sa tabi ng mensahe. Lalabas muli ang thread ng mensahe kung magre-reply ang tao o magpapadala sa iyo ng isa pang Pin.
 
Right now, you can't permanently delete a message thread.
 

Tips at Troubleshooting

If you don't see your friend's name pop up as an option to send a Pin to, make sure they're following at least one of your boards.

Find a must-share Pin, or just want to kick off a conversation? You can do both from anywhere on Pinterest.
 
Send a Pin or board
Send a profile
Magpadala ng message
Hide a message
To send a Pin or board:
 1. I-tap ang button na ibahagi  sa itaas ng anumang Pin o board
 2. Pumili ng Pinner, app o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. Mag-tap sa I-send
 

To send a profile:
 1. I-tap ang button na ibahagi  sa itaas ng profile
 2. Pumili ng Pinner, app o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. I-tap ang Ipadala

Para magpadala ng isang mensahe:
 1. Tap the chat bubble at the top of the Pinterest app
 2. Tap New message
 3. Add up to 9 people in the To: line then tap Next
 4. Add messages or tap + to search for Pins to send
 5. Tap Send when finished

Para itago ang iyong mga notification, i-swipe nang pakaliwa sa mensahe at i-tap ang Itago. Lalabas muli ang thread ng mensahe kung magre-reply ang tao o magpapadala sa iyo ng isa pang Pin.
 
Right now, you can't permanently delete a message thread.
 

Tips at Troubleshooting

If you don't see your friend's name pop up as an option to send a Pin to, make sure they're following at least one of your boards.
Find a must-share Pin, or just want to kick off a conversation? You can do both from anywhere on Pinterest.
 
Send a Pin or board
Send a profile
Magpadala ng message
Hide a message
To send a Pin or board:
 1. I-tap ang button na ibahagi  sa anumang Pin o board
 2. Pumili ng Pinner, app o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. Mag-tap sa I-send
 

To send a profile:
 1. I-tap ang button na ibahagi  sa itaas ng profile
 2. Pumili ng Pinner, app o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. I-tap ang Ipadala

Para magpadala ng isang mensahe:
 1. Tap your notifications and toggle to Messages
 2. Tap New message
 3. Add up to 9 people in the To: line then tap Next
 4. Add messages or tap + to search for Pins to send
 5. Tap Send when finished

Para itago ang isang mensahe sa iyong mga notification, pindutin nang matagal ang mensahe, pagkatapos ay i-tap ang Itago ang Pag-usap. Lalabas muli ang thread ng mensahe kung magre-reply ang tao o magpapadala sa iyo ng isa pang Pin.
 
Right now, you can't permanently delete a message thread.
 

Tips at Troubleshooting

If you don't see your friend's name pop up as an option to send a Pin to, make sure they're following at least one of your boards.
Find a must-share Pin, or just want to kick off a conversation? You can do both from anywhere on Pinterest.
 
Send a Pin or board
Send a profile
Magpadala ng message
Hide a message
To send a Pin or board:
 1. I-tap ang button na ibahagi sa itaas ng anumang Pin o board
 2. Pumili ng Pinner, app o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. I-tap ang Ipadala
 

To send a profile:
 1. I-tap ang button na ibahagi sa itaas ng profile
 2. Pumili ng Pinner, app o ilagay ang e-mail address
 3. Add a message, if you'd like
 4. Mag-tap sa I-send

Para magpadala ng isang mensahe:
 1. Tap your notifications and toggle to Messages
 2. Tap the + to start a new message
 3. Add up to 9 people in the To: line then tap Next
 4. Add messages or tap + to search for Pins to send
 5. Tap Send when finished

Para itago ang isang mesnahe sa iyong mga notification, i-swipe nang pakaliwa sa mensahe at i-tap ang Itago. Lalabas muli ang mensahe ng thread kung magre-reply ang tao o magpapapdala sa iyo ang tao ng isa pang Pin.
 
Right now, you can't permanently delete a message thread.
 

Tips at Troubleshooting

If you don't see your friend's name pop up as an option to send a Pin to, make sure they're following at least one of your boards.