Mga pagbabago sa aming Pribadong Patakaran at Mga Tuntunin ng Serbisyo

Sa Mayo 1, 2018, ia-update namin ang aming Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin ng Serbisyo. Makakakuha ka ng preview ng mga update na ito bago maging live ang mga ito. Kung patuloy mong gagamitin ang Pinterest pagkatapos ng Mayo 1, ipinapaalam mo sa amin na okay sa iyo ang mga update.

Ano ang magbabago?

Magdaragdag kami ng higit pang detalye sa kung paano at bakit namin ginagamit ang impormasyong kinukuha namin tungkol sa iyo, paano namin ito ibinabahagi, kanino namin ito ibinabahagi, at ang iyong mga karapatan sa data na iyon.


Bakit ninyo ginagawa ang mga pagbabagong ito?

Mayroong ilang bagong patakaran sa privacy sa Europe na gagamitin sa buong Europe sa Mayo 25. Gagamitin namin ang pagkakataong ito para matiyak na malinaw talaga kami sa kung paano namin ginagamit ang iyong impormasyon—saan ka man nakatira.

Nakakaapekto ba ito sa paraan ng paggamit mo sa Pinterest?

Hindi talaga—hindi magbabago ang iyong karanasan sa Pinterest. 

Paano kung hindi okay sa akin ang mga pagbabago?


Kung hindi okay sa iyo ang mga pagbabago, maaari mong isara ang iyong account. Pero bago mo gawin iyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para masagot namin ang anumang mga katanungan na mayroon ka.

Tandaan, kung patuloy mong gagamitin ang Pinterest pagkatapos ng Mayo 1, 2018, ipinapaalam mo sa amin na okay sa iyo ang mga update na ito.