Pagsusuri ng ad

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Kapag gumawa ka ng ad, sinusuri namin ito para masigurong sinusunod nito ang aming Mga Pamantayan sa Pag-a-advertise. Ang proseso ng pagsusuri ng ad ay maaaring umabot ng hanggang 24 na oras. 

Kung ang iyong Pin ay lumalabag sa aming mga alituntunin sa advertising, padadalhan ka namin ng isang abiso sa iyong Mga Ad Manager. Magpapadala rin kami ng isang email mula sa ad-reviews [at] account.pinterest.com sa email address na nauugnay sa iyong Pinterest account na may higit pang impormasyon tungkol sa kung bakit hindi naaprubahan ang Pin.

Kung ie-edit mo ang pag-target o ang paglalarawan ng iyong ad pagkatapos itong isumite para masuri ang ad, isusumite muli ang iyong ad para masuri. Maaari itong abutin ng hanggang 24 na oras.

Tingnan ang aming Mga Pamantayan sa Pag-a-advertising para malaman ang tungkol sa mga patakaran ng ad. Para iapela ang hindi pag-apruba sa ad, makipag-ugnayan sa aming team kasama ng dahilan ng hindi pag-apruba na natanggap mo at mga URL sa iyong ad.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami