Pag-target ng edad

Para tulungan kang maabot ang tamang audience, pwede mo na ngayong piliing i-target ang mga tao na nasa partikular na range ng edad kapag ginagawa ang isang ad. 

I-target ang mga partikular na range ng edad

 1. Sa Ads Manager, magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng ad

 2. Sa page 2 ng paggawa ng ad, mag-scroll pababa hanggang sa mahanap mo ang seksyong tinatawag na “Targeting”

 3. Piliin ang All ages para i-target ang iyong ad sa lahat ng edad ng tao, o i-click ang Pick specific ages para tukuyin

 4. Kung pinili mong tukuyin, piliin ang lahat ng range ng edad kung kanino mo gustong ipakita ang iyong ad

 5. Punan ang natitira sa mga detalye ng iyong pag-target at i-click ang Continue

Nag-ooffer kami ng 8 natukoy nang mga range ng edad, kaya gugustuhin mong piliin ang range na pinakamabuting kumakatawan sa nilalayon mong audience.

Availability ng pag-target ng edad

Ang pag-target ng edad ay kasalukuyang available sa mga bansang ito:

 • United States
 • Canada
 • United Kingdom
 • Ireland
 • New Zealand
 • Australia
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami