Pag-target ng edad

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Para tulungan kang maabot ang tamang audience, pwede mo na ngayong piliin na i-target ang mga tao na nasa partikular range na edad kapag gumagawa ng ad.

I-target ang mga partikular na range ng edad

 1. Sa Ads Manager, magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng ad

 2. Sa "Tina-target” na seksyon, mag-scroll pababa hanggang sa mahanap mo ang seksyong "Mga Edad"

 3. Piliin ang All ages para i-target ang iyong ad sa lahat ng edad ng tao, o i-click ang Pick specific ages para tukuyin

 4. Kung pinili mong tukuyin, piliin ang lahat ng range ng edad kung kanino mo gustong ipakita ang iyong ad

 5. Punan ang natitira sa mga detalye ng iyong ad at i-click ang I-launch

Nag-ooffer kami ng 8 natukoy nang mga range ng edad, kaya gugustuhin mong piliin ang range na pinakamabuting kumakatawan sa nilalayon mong audience.

Add age targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Scroll down to Ages
 6. Select the age group you want to target
  1. Click All ages to target everyone
  2. Click Pick specific ages to select a specific age range
  3. Click 21+ to target people who are aged 21 years old and above
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Add age targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column AM, AgeBuckets
  1. Enter ALL to target everyone
  2. Enter specific age ranges separated by commas in this format [18-24,25-34,35-44,21+] to target specific ages
 5. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 6. Click Upload

Learn how to edit your existing ads using the bulk editor. 

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple different kinds of targeting on Pinterest or edit current campaign targeting, you can learn more in our targeting overview article.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami