I-archive ang mga ad campaign

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

I-archive ang mga hindi aktibong campaign, mga grupo ng ad, at mga ad para bawasan ang kalat at bawasan ang tagal ng pag-load kapag ginagamit ang Ads Manager.

Maaari kang mag-archive gamit ang Ads Manager o pag-edit ng bultuhan. Sa Ads Manager, maaari kang mag-archive sa parehong paraan ng pag-edit mo. Sa pag-edit ng bultuhan, maaari kang mag-archive ng maraming campaign, mga grupo ng ad o mga ad sa isang pagkakataon sa pamamagitan ng pagtukoy sa ‘I-ARCHIVE’ sa hanay ng aksyon.

Ang pag-archive ng isang campaign o grupo ng ad ay ia-archive rin ang lahat ng kasama rito. Halimbawa, kung ia-archive mo ang isang campaign, ia-archive ang lahat ng grupo ng ad at mga ad na nasa campaign na iyon. Kung ia-archive mo ang isang grupo ng ad, ia-archive ang mga ad, pero hindi maaapektuhan ang campaign at ang anumang iba pang grupo ng ad na nasa campaign na iyon.

Sa sandaling naka-archive ang isang bagay, hindi na ito maibabalik. Ang pag-archive ay permanenteng mag-aalis ng isang sangkap mula sa iyong mga default na pagtingin at mga ulat. Habang hindi mo maaaring i-undo ang pagkilos na ito, maaari mo pa ring i-export ang data ng pagganap sa naka-archive na mga bagay.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami