Article Pins

Sa Article Pins, makikita mo ang headline o pamagat, ang description at author ng article o blog post mo. Sa aming kahulugan, ang artikulo ay isang pahina na naglalaman ng teksto, tulad ng ng balita o post sa blog. Hindi namin isinasaalang-alang ang mga listahan o mga pahina na halos mga imahe at maliit na teksto lamang upang maging artikulo.

Magdagdag ng article Pins sa iyong site

Magdagdag ng Open Graph o  Schema.org markups sa pagitan ng <head> </head> na seksyon ng iyong HTML code sa bawat pahina na gusto mong may Rich Pins article. Gamitin ang aming Rich Pin validator upang makita ang mga data.

Kapag ayos na ang lahat, i-click ang Mag-apply na. Siguraduhing pumili ng HTML tags kapag nag-aaply.

Buksan ang Graph at Schema.org markups

Narito ang mga kinakailangang Rich Pin field para sa bawat uri ng markup. I-edit ang mga malalaking titik upang mapakita ang iyong mga artikulo.

Buksan ang Graph markups:

<meta property="og:title" content="Title of your Article"/>
<meta property="og:description" content="Description of your article" />
<meta property="og:type" content="article" />

 
Schema.org markups:

<meta property="og:site_name" content="Example Site” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/article">
    <meta itemprop="url" content="Https://www.example.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Article Title” /> by <span itemprop="author" content="Johh Doe” />
    <span itemprop="description">A description or summary of the article.</span>
    </div>

Tingnan ang developer site para sa higit pang impormasyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami