Article Pins

Sa Article Pins, makikita mo ang headline o pamagat, ang description at author ng article o blog post mo. Sa aming kahulugan, ang artikulo ay isang pahina na naglalaman ng teksto, tulad ng ng balita o post sa blog. Hindi namin isinasaalang-alang ang mga listahan o mga pahina na halos mga imahe at maliit na teksto lamang upang maging artikulo.

Magdagdag ng article Pins sa iyong site

Magdagdag ng Open Graph o  Schema.org na mga markup sa pagitan ng <head> </head> na seksyon ng iyong HTML code sa bawat page na gusto mong i-enable ang mga Rich Pin ng article. Gamitin ang aming Rich Pins Validator para tiyaking makikita namin ang data ng Rich Pin.

Kapag ayos na ang lahat, i-click ang Mag-apply na. Siguraduhing pumili ng HTML tags kapag nag-aaply.

Buksan ang Graph at Schema.org markups

Narito ang mga kinakailangang Rich Pin field para sa bawat uri ng markup. I-edit ang mga malalaking titik upang mapakita ang iyong mga artikulo.

Buksan ang Graph markups:

<meta property="og:title" content="Title of your Article"/>
<meta property="og:description" content="Description of your article" />
<meta property="og:type" content="article" />

 
Schema.org markups:

<meta property="og:site_name" content="Example Site” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/article">
    <meta itemprop="url" content="Https://www.example.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Article Title” /> by <span itemprop="author" content="Johh Doe” />
    <span itemprop="description">A description or summary of the article.</span>
    </div>

Tingnan ang developer site para sa higit pang impormasyon.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami