Suriin ang mga insight ng Audience

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ipinapakita ng Mga Insight ng Audience kung saan interesado ang iyong mga dati na at mga posibleng maging customer, batay sa kanilang gawi sa Pinterest. Ang mga insight na ito ay pinapagana ng mga aksyong ginagawa ng mga tao sa Pinterest, tulad ng mga paghahanap at pag-save. Puwede kang pansamantalang makakita ng ilang pagkakaiba sa iyong mga insight sa mga platform.

Tingnan ang Mga Insight ng Audience

Pumili ng iyong audience

Tingnan ang data para sa:

  • Ang iyong nakipag-ugnayang audience: ang bilang ng mga tao na nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin.

  • Ang iyong kabuuang audience: ang kabuuang bilang ng mga tao na nakakita o nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin. Kasama dito ang mga Pin na ginawa o na-save mo (parehong organic at mga ad) pati rin ang anumang Pin na na-save mula sa iyong na-claim na website o mga na-claim na account.

  • Kabuuang audience sa Pinterest: ang kabuuang bilang ng mga taong nakakita o nakipag-ugnayan sa mga Pin sa Pinterest.

  • Nakipag-ugnayang audience sa Pinterest: ang bilang ng mga taong nakipag-ugnayan sa mga Pin sa Pinterest. Kasama rito ang mga taong nag-click o nag-save ng iyong mga Pin.

Ang mga tab na ito ay magpapakita ng data sa nakaraang 30 araw.

Ikumpara ang mga audience

Puwede mong ikumpara ang data para sa dalawang audience para makita nang magkatabi ang Mga Insight ng Audience.

Mga Affinity

Tingnan ang mga pangunahing kategorya at interes para sa pagpili ng iyong audience at ikumpara ang affinity ng audience sa kabuuang audience ng Pinterest. Maaari mong ayusin ang mga table ayon sa kaugnayan o porsiyento ng audience. Kapag gumawa ng campaign ng ad, puwede kang mag-target ng alinman sa interes.

Ipinapahiwatig ng Affinity ang lakas ng interes ng iyong audience sa isang partikular na kategorya kumpara sa karaniwang tao sa Pinterest. Ipinapahiwatig ng mataas na affinity na ang bahaging ito ng iyong audience ay may malakas na posibilidad na makipag-ugnayan sa nilalaman na nauugnay sa interes na ito.

Demographics

Maaari mong tingnan ang demographic breakdown ng iyong audience ayon sa edad, kasarian, lokasyon at device.

I-export ang Mga Insight ng Audience

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami