Mga insight ng audience

Ipinapakita ng Mga Insight ng Audience ang mga kasalukuyang interesado at potensyal na customers batay sa kanilang kaugalian sa Pinterest. Ang mga pananaw na ito ay suportado ng Taste Graph at sumasalamin sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa Pinterest, tulad ng kanilang mga hinahanap at sine-save.

Upang i-access ang Mga Insight ng Audience, i-click ang Analytics sa itaas ng Pinterest at piliin ang Mga Insight ng Audience.

Pagpili ng audience

Tingnan ang data para sa iyong audience at kabuuang audience ng Pinterest, o tingnan ang paghahambing ng dalawa sa pamamagitan ng pag-click sa mga tab sa taas ng pahina. Ang mga tab na ito ay magpapakita ng data sa nakaraang 30 araw.

Ang iyong kabuuang audience ay ang mga taong nakakita o nakikisama sa lahat ng Pins na iyong na-save (parehong organic at Na-promote) pati na rin ang anumang Pins na na-save mula sa iyongna-claim na website

Affinities

Tingnan ang mga pangunahing kategorya at interes para sa pagpili ng audience at ihambing ang kanilang kaugnayan sa kabuuang audience ng Pinterest. Maaari mo itong ayusin sa pamamagitan ng affinity o audience percentage. Kapag gumawaga ng Promoted Pin campaign, pwede mong i-target ang mga interest na ito.

Ang Affinity ay nagpapakita ng interes ng iyong audience sa isang partikular na kategorya kumpara sa karaniwang tao sa Pinterest. Ang mataas na kaugnayan ay nagpapahiwatig na ang mga audience na ito ay may posibilidad na magkaroon ng nilalaman na tulad sa interest na ito.

Demographics

Maaari mong tingnan ang demographic breakdown ng iyong audience ayon sa ng edad, kasarian, lokasyon at aparato.

Alamin kung paano gamitin ang insights mula sa Pinterest Analytics sa iyong business blog.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami