Awtomatikong i-publish ang mga Pin mula sa iyong RSS feed

Ikonekta ang mga RSS feed sa iyong Pinterest business account at awtomatikong gumawa ng mga Pin mula sa content sa iyong website. Kapag in-update mo ang iyong RSS feed, sa loob ng 24 na oras, idaragdag ang content mo sa iyong mga board bilang mga Pin. Pwede kang magdagdag ng maraming RSS feed na gusto mo, basta't tumutugma ang mga ito sa iyong na-claim na website. Ang bawat feed ay maaaring mag-publish ng mga Pin sa ibang board. Alamin kung paano i-claim ang iyong website.

Ikonekta ang iyong RSS feed

Maghintay nang hanggang 24 na oras para makita ang mga Pin na ginawa mo sa board. Habang ina-update ang iyong RSS feed, patuloy na gagawin ang mga Pin sa araw-araw na schedule.

Kung pipili ka ng sikretong board, ang iyong mga Pin ay hindi makikita ng mga tao sa Pinterest. 

Mga detalye ng RSS feed

  • Sinusuportahan namin ang RSS 2.* at RSS 1.* (RDF) na format. Sa kasalukuyan hindi namin sinusuportahan ang Atom.
  • Siguruhing nasa XML format ang content ng iyong RSS feed page.
  • Gumamit ng larawan na maganda ang kalidad dahil kukunin ang iyong mga Pin mula sa <image>, <enclosure>, at <media:content> na mga tag sa bawat <item> na tag.
  • Gagawin ang pamagat at paglalarawan ng iyong Pin mula sa <title> at <description> na mga tag sa bawat <item>.
  • Ang bawat <item> ay nangangailangan ng link sa iyong na-claim na domain.

Kung ikaw ay nasa US, UK, Canada, Australia, New Zealand, o Ireland, at kasama sa iyong RSS feed ang mga produkto, pag-isipang mag-upload ng Catalog ng Produkto sa halip.

Mga mensahe ng error ng RSS feed

Mga mensahe ng error Mga iminumungkahing action
Mayroon nang RSS feed. Subukan magdagdag ng ibang feed.
Hindi makuha ang RSS feed. Tiyakin na mabubuksan ang URL ng feed.
Hindi ma-parse ang RSS feed. Tingnan ang feed na ibinibigay mo ay valid na RSS feed na nasa XML na format.
Hindi alam na format ng RSS feed. Tiyakin na ang iyong RSS feed ay RSS 2. O RSS1. na format
Ang mga link sa RSS feed ay wala sa na-claim na domain. Tingnan na ang lahat ng link sa iyong feed ay tugma sa iyong na-claim na domain.
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami